Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 6981, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 22.02.2018

 • RELIS Midt-Norge

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Alpha Brain

Dato for henvendelse: 22.02.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 6981, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En lege har flere spørsmål om produktet «Alpha BRAIN», et produkt fra USA. Er dette et kosttilskudd? Hva inneholder det og finnes det dokumentasjon på effekt, sikkerhet og interaksjonsfare med tanke på SSRI?

SVAR: «Alpha BRAIN» er et produkt markedsført som kosttilskudd i USA (1).
Innhold angitt på nettside av produsenten:
Vitamin B6 10 mg
Blanding av L-tyroksin, L-theanin, havrehalmekstrakt, fosfatidylserin 650 mg
Kattekloekstrakt (bark) 350 mg
Blanding av L-alfa glyserylfosforylkolin (GPC), Bacopaekstrakt og kinesisk lusegras (Huperzia serrata)–ekstrakt 240 mg
Blanding av L-leucin, vinpocetin og pterostilben 65 mg
Dosering er to kapsler per dag. Nøyaktig sammensetning av blandinger er ikke angitt (1).

Anbefalt daglig dose av vitamin B6 for en voksen er 1,3 mg. Dosen man får i seg gjennom Alpha BRAIN på 20 mg vil derfor være 15 ganger høyere, men toksisiteten av vitamin B6 er svært lav og bivirkninger oppstår vanligvis først ved enda høyere doser (2).

L-tyrosin er en ikke-essensiell aminosyre. L-Theanin er en substans som det hevdes har en psykisk relakserende effekt, bedrer kognisjon og hever stemning, men kvalitative studier finnes bare i kombinasjon med koffein (3, 4). Det er derfor ikke mulig å si noe om effekten av L-theanin alene. Det ble ikke funnet vitenskapelige, medisinske studier av havreekstrakt i mennesker. Fosfatidylserin er en substans som finnes i cellemembraner og har en rolle i flere signalveier. Hos demenspasienter ble det observert endringer av lipidinnhold i cellemembraner i hjernen. Derfor har man forsøkt å bruke disse lipidene som behandling, men data om eventuell effekt er mangelfull (5).

Kattekloekstrakt er undersøkt ved blant annet osteoartritt og revmatoid artritt, men data er mangelfulle (6). Det er dessuten ikke forklart hvorfor et planteekstrakt som muligens har noe effekt ved artritt blir brukt i et produkt som skal øke kognitive ferdigheter (1).

L-alfa glyserylfosforylkolin (GPC) har i noen, små, kortvarige kliniske studier vist mulig effekt på hukommelse og oppmerksomhet hos demenspasienter (7). Vi har ikke funnet oversiktsarbeider om GPC. Bacopaekstrakter har vært undersøkt i kliniske studier og vist mulig bedring av kognitiv funksjon (8). Det er imidlertid ikke mulig å bruke resultatene fra disse studiene for å si noe om effekten av «Alpha BRAIN» fordi det inneholder et annet ekstrakt enn det som er brukt i studiene. Kinesisk lusegras er i tradisjonell medisin brukt mot minneforstyrrelser, men det finnes ikke tilstrekkelige undersøkelser om en eventuell slik effekt (9).

L-leucin er en essensiell aminosyre. Vinpocetin er undersøkt som behandling av kognitiv svikt uten at det ble funnet en effekt som kunne støtte klinisk bruk. Vinpocetin er også klassifisert som legemiddel i Norge (10). Pterostilben har vist en nevroprotektiv effekt in vitro og i musemodeller. Hvilken nytte pterostilben har i mennesker er fortsatt ikke tilstrekkelig undersøkt (11).

Det finnes en klinisk studie som har undersøkt «Alpha BRAIN». Studien var finansert av produsenten. Totalt 26 tester for kognisjon ble gjennomført på friske frivillige. Forfatterne hevder at de fant signifikant, men moderat forbedring i gruppen som fikk Alpha BRAIN, men studien var liten (n=63) og varte bare i seks uker. De hyppigst rapporterte bivirkningene var hodepine, urolig mage og intense drømmer (12). Det er ikke mulig å overføre resultatene fra denne studien av produktet fordi innhold er litt forskjellig fra det som er angitt for kosttilskuddet på produsentens hjemmeside. En tidligere utgave av «Alpha BRAIN» er trekket fra markedet, uvisst av hvilken grunn (13)

«Alpha BRAIN» er markedsført som kosttilskudd i USA under amerikanske retningslinjer. Som urteblanding vil det på grunn av innholdsstoffene anses som legemiddel i Norge. Dette betyr at en privatperson ikke kan importere det, men må få det forskrevet av lege (14).

Kosttilskudd, naturmidler og lignende produkter er ikke underlagt de samme strenge kravene verken til standardisering eller til dokumentasjon av kvalitet, renhet, effekt eller sikkerhet som gjelder for legemidler. Innholdet i produktene kan derfor variere over tid. Ingen regulatoriske myndigheter kontrollerer innholdet i produktene, verken mengder eller kvalitet, og heller ikke at angitt innhold samsvarer med det faktiske (15). Ettersom det ikke er krav til en produktomtale som omfatter eventuelle bivirkninger og interaksjoner har vi ikke noe grunnlag for å kunne si om bruken er trygg, eller hvilke bivirkninger og interaksjoner som eventuelt kan forekomme (16).

KONKLUSJON
«Alpha BRAIN» er en blanding av flere forskjellige stoffer som i mindre eller større grad er blitt undersøkt i sammenheng med nevroproteksjon eller kognitiv svikt. For de fleste stoffer foreligger det utilstrekkelige data for å kunne argumentere for bruk av dem. Blandingen av substanser som blir brukt i «Alpha BRAIN» er heller ikke innlysende og virker tilfeldig sammensatt. Vi har ikke nok grunnlag for å kunne si om bruken er trygg, eller hvilke bivirkninger og/eller interaksjoner som eventuelt kan forekomme. Vi kan derfor ikke anbefale å bruke «Alpha BRAIN» samtidig med SSRI eller andre legemidler.

Referanser
 1. 1. Onnit. Alpha Brain. https://www.onnit.com/alphabrain/ (20. februar 2018)
 2. 2. Lexicomp in UpToDate. Vitamin B6 (pyridoxine): Drug information. http://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 20. februar 2018).
 3. 3. Drugs.com L-Theanine. https://www.drugs.com/npp/l-theanine.html (20. februar 2018)
 4. 4. Camfield DA, Stough C et al. Acute effects of tea constituents L-theanine, caffeine, and epigallocatechin gallate on cognitive function and mood: a systematic review and meta-analysis. Nutr Rev. 2014; 72(8): 507-22.
 5. 5. McDade EM, Petersen RC et al. Mild cognitive impairment: Prognosis and treatment. Version 28.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 13. april 2017).
 6. 6. Natural Medicines. Cat’s Claw. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 01. november 2017).
 7. 7. Traini E, Bramanti V et al. Choline alphoscerate (alpha-glyceryl-phosphoryl-choline) an old choline- containing phospholipid with a still interesting profile as cognition enhancing agent. Curr Alzheimer Res. 2013; 10(10): 1070-9.
 8. 8. Natural Medicines. Bacopa. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 01. november 2017).
 9. 9. Natural Medicines. Chinese Club Moss. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 27. mai 2017).
 10. 10. Szatmari SZ, Whitehouse PJ. Vinpocetine for cognitive impairment and dementia. Cochrane Database Syst Rev. 2003; (1): CD003119.
 11. 11. Lange KW, Li S. Resveratrol, pterostilbene, and dementia. Biofactors. 2018; 44(1): 83-90.
 12. 12. Solomon TM, Leech J et al. A randomized, double-blind, placebo controlled, parallel group, efficacy study of alpha BRAIN® administered orally. Hum Psychopharmacol. 2016; 31(2): 135-43.
 13. 13. Natural Medicines. Alpha Brain. http://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (21. februar 2018).
 14. 14. RELIS database 2016; spm.nr. 4520, RELIS Nord-Norge. (www.relis.no)
 15. 15. Giverhaug T. Kosttilskudd, naturmidler og lignende: dokumentert og dokumentert, fru Blom… http://relis.no/content/4695/Kosttilskudd-naturmidler-og-lignende:-dokumentert-og-dokumentert-fru-Blom (Publisert: 16. februar 2016).
 16. 16. Fleiner HF. Roland PDH. Plantebaserte produkter - hva vet vi? Utposten 2017; 46(2): 52-4.