Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 6995, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.03.2018

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Fenylpropanolamin ved hypertyreose

Dato for henvendelse: 09.03.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 6995, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En mann i 70 årene, tidligere behandlet med karbimazol (Neo-Mercazole) mot Graves' sykdom. Bruker nå levotyroksin (Levaxin). Pasienten har fått foreskrevet fenylpropanolamin (Rinexin) mot bihulebetennelse. Ifølge Felleskatalogen er fenylpropanolamin kontraindisert hos pasienter med hypertyreose. Hva skyldes dette?

SVAR: I den godkjente norske preparatomtalen (SPC) og Norsk legemiddelhåndbok er hypertyreose oppgitt som en kontraindikasjon for samtidig fenylpropanolaminbehandling. (1, 2).

Fenylpropanolamin er et sympatikomimetikum som stimulerer både alfa- og i noe mindre grad beta-adrenerge reseptorer, og en del av aktiviteten skyldes frigjøring av endogent noradrenalin. (1-3).

Betablokkere er kjent å kunne redusere de hypertyreote symptomene.(3). Legemidler med sympatomimetiske egenskaper er ikke egnet for pasienter med hypertyreose ettersom de kan forverre de hypertyreote symptomene (3). Vi har ikke funnet primærlitteratur som beskriver bruk av fenylpropanolamin hos pasienter med hypertyreose, men det finnes noe litteratur på en interaksjon mellom det adrenerge og det tyroide hormonsystemet.(3).

KONKLUSJON
Fenylpropanolamin bør ikke brukes av pasienter med hypertyreose. Dersom behandlende lege velger å trosse kontraindikasjon til et legemiddel bør det antas at legen har vurdert at nytten ved bruk er større enn en eventuell risiko for kontraindikasjonen.(3).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Rinexin.http://www.legemiddelsok.no/ (Sist oppdatert: 12. august 2016).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Fenylpropanolamin.http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 13. februar 2017).
  3. 3. RELIS database 2017; spm.nr.6864, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)