Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2000; spm.nr. 74, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 25.02.2000

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Sinksubstitusjon hos barn med Downs syndrom.

Dato for henvendelse: 25.02.2000

RELIS database 2000; spm.nr. 74, RELIS Midt-Norge.

SPØRSMÅL: Barn (2-3 år) med Downs syndrom og moderat sinkmangel (9.5 mikromol/liter, mot normalt 11,2 - 19,0 mikromol/liter). Hvilken dosering anbefales for å oppnå normal sinkstatus?

SVAR: Det er vel kjent at sink er involvert i en rekke endokrinologiske og immunologiske funksjoner. Sporelementet bistår i viktige cellulære prosesser som ulike enzymreaksjoner, DNA-syntese, celledeling og proteinsyntese. Kliniske manifestasjoner ved sinkmangel inkluderer blant annet vekstretardasjon, hypogonadisme hos menn og cellemedierte immunologiske dysfunksjoner.

Karakteristikker hos barn med Downs syndrom (trisomi 21) er blant annet hypothyreoidisme, vekstretardasjon, nedsatt immunforsvar (spesielt i forbindelse med T-cellepopulasjon) og lave nivåer av serumsink (1).

Det finnes en del litteratur som viser at sinktilskudd hos barn med Downs syndrom har positiv effekt på immunsystemet og på vekst og thyreoideastoffskiftet (1-7).

En studie viser positive forandringer i thyreoideafunksjonen etter behandling med sink hos barn med Downs syndrom og hypothyreose (1). Studien omfatter 90 personer (33 jenter og 57 gutter) i alderen 2-16 år. Sinksupplement ble gitt til 32 personer, mens de andre ble evaluert som kontroller. Før sinktilskudd ble gitt ble det funnet høye TSH-(thyreoida-stimulerende-hormon) verdier. TSH-verdiene ble målt til 3.96 +/- 1.84 mU/ml og 2.64 +/- 1.33 mU/ml (p<0,05) henholdsvis før og etter 6 måneder med sinksupplement. I andre periode med sinksupplement ble det observert en lignende trend. På slutten av studien viste TSH en signifikant reduksjon hos individene som hadde gjennomgått sinkterapi; fra 4.48 +/- 1.93 til 2.96 +/- 1.20 mU/ml (p<0,05). Resultatene viser at det ikke lenger er forskjell i TSH nivåer sammenlignet med hos individer med normale sinkverdier i serum (1).

En annen studie viser at terapi med sinksulfat akselererer veksthastigheten hos barn med Downs syndrom (2). I studien fikk 22 barn (16 gutter og 6 jenter ) tilskudd av sinksulfat i 6-9 måneder. Barna fikk 1 mg/kg kroppsvekt sinksulfat (delt i 3 doser) peroralt hver dag. Høyden ble evaluert hver 3.måned. 15 av 22 pasienter (4-12 år) oppnådde en høyere percentilverdi i veksthastighet, mens de 7 andre barna viste ingen forandring. Gjennomsnittlig økning i høyde målt i løpet av 6 måneder ble forandret fra 23.84 +/- 7.98 mm til 40.80 +/ - 7.68 mm (P < 0,01). Serumnivåer av veksthormon viste 5.94 +/- 4.89 ng/ml og 7.49 +/- 6.75 ng/ml (ikke signifikant) henholdsvis før og etter sinkterapi. Somatomedin (IGF) serumverdier var 160 +/- 69 mU/ml og 205 +/- 124 mU/ml (P < 0,05) henholdsvis før og etter terapi (2).

Sinksubstitusjon hos barn med Downs syndrom er likevel et kontroversielt tema. På grunnlag av klinisk erfaring finnes gode argumenter for sinksubstitusjon hos barn med Downs syndrom i tilfeller hvor serumkonsentrasjonen av sink er så lav som i dette tilfellet (8).
Småbarn med Downs syndrom kan for eksempel langtidsbehandles med 1 tablett Zinkvita(R) (sinksulfat) morgen og kveld (8). Dette tilsvarer en døgndose på 15 mg. Serumkonsentrasjonen av sink kan for eksempel kontrolleres årlig (8).

Konklusjon
Betydningen av lav serumsink hos barn med Downs syndrom er noe usikker. Det kan vises til litteratur som tyder på at sinksubstitusjon vil ha god nytteverdi. Flere studier viser at en slik substitusjon har positiv effekt på thyreoideafunksjon, immunforsvar og på veksthastighet hos barn med Downs syndrom. Langvarig klinisk erfaring med barn som har Downs syndrom og påvist sinkmangel har medført at mange av disse barna får langtidsterapi med 15 mg sinksulfat per døgn.

Referanser
  1. 1. Bucci I et al. Zinc sulfate supplementation improves thyroid function in hypozincemic Down children. Biol Trace Elem Res 1999; 67(3): 257-68.
  2. 2. Napolitano G et al. Growth Delay in Down Syndrome and Zinc Sulphate Supplementation. Am J Med Genet Suppl 1990; 7: 63-5.
  3. 3. Sustrova M, Strbak V. Thyroid function and plasma immunoglobulins in subjects with Down`syndrome (DS) during ontogenesis and zinc therapy. J Endocrinol Invest 1994; 17: 385-90.
  4. 4. Licastro F et al. Zinc affects the metabolism of thyroid hormones in children with Down`s syndrome: normalization of thyroid stimulating hormone and.Int J Neurosci 1992; 65(1-4): 259-68.
  5. 5. Licastro F et al. Modulation of the neuroendocrine system and immune functions by zinc supplementation in children with Down`s syndrome. J Trace Elem Electrolytes Health Dis 1993; 7(4): 237-9.
  6. 6. Licastro F et al. Oral zinc supplementation in Down`s syndrome subjects decreased infections and normalized some humoral and cellular immune parameters. J Intellect Disabil Res 1994; 38(Pt 2): 149-62.
  7. 7. Stabile A et al. Immunodeficiency and plasma zinc levels in children with Down`s syndrome: a long-term follow-up of oral zinc supplementation. Clin Immunol Immunopathol 1991; 58(2): 207-16.
  8. 8. Overlege. Barneklinikken RiT, pers. medd. 02.03.00.