Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7564, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 16.05.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Prolaktinnivå og prøverørsbehandling

Dato for henvendelse: 16.05.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7564, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Hvor lenge bør man vente fra prolaktinnivået er normalt med bruk av bromokriptin (Parlodel), til man starter med prøverørsbehandling? Prolaktinnivået var på 1000 miE/L i november på grunn av et hypofyseadenom, men gikk ned til omtrent 500 miE/L etter kort tids bruk av bromokriptin. Kvinnen bruker fortsatt bromokriptin for å holde prolaktinnivået nede.

SVAR: Høye prolaktinnivåer er en av de hyppigste årsakene til ufrivillig barnløshet. Høy prolaktinkonsentrasjon i blodet fører til redusert østrogen og fremkaller hos kvinner amenoré, galaktoré og infertilitet og hos menn impotens og infertilitet (1). Referanseområdet for prolaktin hos kvinner er 100-500 miE/L* (2). Vi kjenner ikke til årsaken til den aktuelle kvinnens barnløshet, eller om hun har vært gjennom tidligere forsøk med assisterte befruktninger uten hell. For å velge rett behandling ved ufrivillig barnløshet er det viktig å kjenne til årsaken til barnløsheten. Det er kvinnens lege som er ansvarlig for valg av behandling.

* De oppgitte referanseområdene er veiledende. Referanseområdet er metodeavhengig. Konferer utførende laboratoriums referanseområder.

Vi har ikke funnet noen informasjon om hvor lenge man bør vente fra prolaktinnivået er normalt til man starter med prøverørsbehandling. Selv moderat hyperprolaktinemi kan føre til amenoré eller oligomenoré. Mild hyperprolaktinemi kan forårsake infertilitet selv når det ikke er en forstyrrelse i menstruasjonssyklusen; disse kvinnene står for om lag 20% av de som utredes for infertilitet (3). Supplerende hormonundersøkelser (FSH, LH, østradiol, progesteron) kan bidra til å si om det er sannsynlig at kvinnen har eggløsning (4).

Bromokriptin tidlig i graviditet
Ved behandling av hyperprolaktinemi er det vanlig å seponere bromokriptin ved inntruffet graviditet, med mindre det foreligger makroprolaktinomer (1). Hvis graviditet opptrer i nærvær av hypofyseadenom og behandlingen er avbrutt, er det viktig at pasienten kontrolleres nøye i svangerskapet. Prolaktinproduserende adenomer kan vokse under graviditet. Dersom pasienten viser symptomer på en uttalt forstørrelse av et prolaktinom for eksempel hodepine eller forringelse av synsfeltet, kan ny behandling med bromokriptin eller kirurgi være aktuelt (1). Prolaktinkonsentrasjonen øker kraftig under svangerskapet til et maksimum omkring fødselen. Etter forløsningen normaliseres verdiene i løpet av sju dager hvis kvinnen ikke ammer (2).

Det foreligger et stort antall publikasjoner som omhandler bruk av bromokriptin i forbindelse med graviditet. Det er ingen holdepunkter for at slik bruk gir økt forekomst av fosterskade (5, 6). Type og insidens av anomalier etter eksponering av bromokriptin in utero samsvarer med det som er forventet i en ikke-eksponert populasjon (6).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet informasjon om hvor lenge man bør vente fra prolaktinnivået er normalt til man starter med prøverørsbehandling. Selv moderat hyperprolaktinemi kan føre til amenoré eller oligomenoré. Mild hyperprolaktinemi kan forårsake infertilitet selv når det ikke er en forstyrrelse i menstruasjonssyklusen. Vi kjenner ikke til årsaken til kvinnens barnløshet, eller om hun har vært gjennom tidligere forsøk med assisterte befruktninger uten hell. For å velge rett behandling ved ufrivillig barnløshet er det viktig å kjenne til årsaken til barnløsheten. Det er kvinnens lege som er ansvarlig for valg av behandling.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Prolaktinhypersekresjon. http://legemiddelhandboka.no/ (Sist oppdatert: 21. desember 2015).
  2. 2. Nasjonal brukerhåndbok i Medisinsk Biokjemi. Prolaktin. https://brukerhandboken.no (Publisert: 5. mars 2018).
  3. 3. Snyder PJ. Clinical manifestations and evaluation of hyperprolactinemia. Version 27.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 2. juli 2018).
  4. 4. Norsk elektronisk legehåndbok. Infertilitet. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 16. mars 2018).
  5. 5. Källén K, Winbladh B. Janusmed fosterpåverkan. Bromokriptin. https://www.janusinfo.se/beslutsstod/janusmedfosterpaverkan/ (Sist endret: 2. august 2013).
  6. 6. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation (online). Bromocriptine. In: Medicines Complete. https://www.medicinescomplete.com/ (Søk: 8. august 2017).