Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 7718, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 05.09.2019

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bruk av drospirenon med utvidet syklus

Dato for henvendelse: 05.09.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 7718, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient i 20-årene med premenstruelle symptomer (PMS) og humørsvingninger ønsker behandling i form av hormonell prevensjon. Det vises til Norsk elektronisk legehåndbok (1), der det er angitt at gestagenet drospirenon (Yasmin) gitt med utvidet syklus er vist å ha gunstig effekt ved premenstruell dysforisk lidelse (PMDD). Hva betyr det at drospirenon skal gis med utvidet syklus?

SVAR: Utvidet syklus betyr at kombinasjons-p-pillene gis sammenhengende i lengre perioder enn tre uker. Det finnes nyere dokumentasjon for kontinuerlig bruk av p-piller for å redusere PMS (1, 2). De som bruker en piller med utvidet syklus i tre måneder vil ha en dobbelt så stor risiko for blødninger utenfor menstruasjon som kvinner som går på vanlige p-piller. Store smerter, kraftige blødninger og PMS-plager kan bli mindre (3, 4).

Dette gjelder da kun en-fase-piller, der alle pillene inneholder samme mengde hormon. Fordelene som har vært angitt med utvidet syklus over lang tid er redusert antall blødninger og mulig mindre hormonbetingede humørsvingninger. Ulempene er økende fare for mellomblødninger med varigheten av p-pilleperioden, samt økt fare for væskeansamling i kroppen (bare for enkelte hormontyper). Noen forfattere har antydet at sammenhengende bruk gir høyere trombosefare enn periodisk bruk, men dette er ikke vist i noen studier. På teoretisk grunnlag kan sammenhengende bruk av hormoner gi mindre humørsvingninger, særlig hvis man antar at humørsvingningen skyldes hormonvariasjoner, det være seg kvinnens egne hormoner eller hormoner fra p-piller. Dette er vist for kombinasjonen etinyløstradiol/drospirenon, men kan også tenkes å være det samme for andre hormonkombinasjoner (5, 6). Det finnes begrenset dokumentasjon for progesterons effekt på humørsvingninger (7).

En studie undersøkte bruk av en p-pille som inneholder 3 mg av progestogenet drospirenon, som har både antimineralkortikoid og antiandrogen effekt, og etinyløstradiol 20 mikrogram, gitt som aktiv pille i 24 dager, og placebopille i fire dager. Den aktuelle p-pillen er ikke registrert i Norge, men p-pillen Yasminelle har virkestoffene i det gitte forholdet. En kunnskapsoppsummering fra Cochrane som inkluderte fem studier med totalt 1920 kvinner fant at drospirenon 3 mg + etinyløstradiol 20 mikrogram hadde en positiv effekt hos pasienter med alvorlig PMS/PMDD mot placebo. Placebo viste også effekt. Effekt ved mindre alvorlig PMS er noe usikker, det samme gjelder effekt etter tre sykluser og om legemidlet er bedre enn andre kombinasjons-p-piller. Større studier av bedre kvalitet og studier av lengre varighet er nødvendig (6).

Ulempen er at disse p-pillene gir en noe høyere risiko for venøs tromboembolisme enn de som inneholder andre typer gestagener. Blant p-pillene er det medikamenter som inneholder østrogen og første- (noretisteron) eller andregenerasjonsgestagener (levonorgestrel og norgestimat) som gir minst økt risiko for blodpropp (5-7 av 10000 unge kvinner i løpet av ett år). Blant friske kvinner som ikke bruker p-piller og blant kvinner som bruker minipiller vil det til sammenligning oppstå blodpropp hos to av 10000 unge kvinner i løpet av ett år. Mens midlene med lavest risiko øker risikoen omkring tre ganger, vil p-piller med de nyere tredje- (desogestrel og gestoden) og fjerdegenerasjonsgestagenet drospirenon øke risikoen 5-6 ganger, avhengig av østrogendose (8).

KONKLUSJON
Sammenhengende bruk (utvidet syklus) av p-piller kan forsøkes hos kvinner som har nytte av lengre blødningsfrie perioder, og har også vært forsøkt hos kvinner som plages med hormonbetingede humørsvingninger. Leger som forskriver p-piller på denne måten bør forsikre seg om at kvinnen er kjent med faren for trombose, og at hun straks tar kontakt med Helsevesenet ved trombose-symptomer.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Premenstruelt syndrom (PMS) https://legehandboka.no/ (Sist endret: 17. oktober 2018).
  2. 2. Green LJ, O'Brien PMS, Panay N, Craig M on behalf of the Royal College of Obstetricians and Gynaecologists. Management of premenstrual syndrome. BJOG 2017; 124: 73-105
  3. 3. RELIS database 2007; spm.nr. 2402, RELIS Øst (www.relis.no).
  4. 4. RELIS database 2006; spm.nr. 3884, RELIS Vest (www.relis.no).
  5. 5. Yonkers KA, Simoni MK. Premenstrual disorders. Am J Obstet Gynecol 2018; 218: 68-74.
  6. 6. Lopez LM, Kaptein AA, Helmerhorst FM. Oral contraceptives containing drospirenone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 2. Art. No.: CD006586.
  7. 7. Ford O, Lethaby A, Roberts H, Mol BWJ. Progesterone for premenstrual syndrome. Cochrane Database of Systematic Reviews 2012, Issue 3. Art. No.: CD003415.
  8. 8. RELIS database 2019; spm.nr. 7423, RELIS Midt-Norge (www.relis.no).