Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: Tlf. midlertidig stengt, bruk e-post/webskjema
E-post: MidtNorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 945, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 12.06.2002

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Finnes det et bisfosfonat i intranasal administrasjonsform?

Dato for henvendelse: 12.06.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 945, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: En pasient med Sjøgrens syndrom har store vanskeligheter med å svelge tabletter. Legemiddelbehandling mot osteoporose er indisert. Finnes det noe bisfosfonat som kan administreres intranasalt (nesespray)?

SVAR: Ved søk i databasene Micromedex, Entrez PubMed og Ovid Embase, kunne vi ikke finne dokumentasjon på intranasale formuleringer inneholdende bisfosfonat. Et alternativ til peroral administrasjon kan være depotinjeksjon. Det forskes på om zoledronsyre kan benyttes på denne måten. Reid og medarbeidere (1) foreslår på bakgrunn av en studie at intravenøs zoledronsyre én gang årlig kan være effektiv behandling av postmenopausal osteoporose.

Konklusjon
Det finnes ingen "etablert" formulering av bisfosfonater utenom tabletter.

Referanser
  1. 1. Reid IR et. al. Intravenous zoldedronic acid in postmenopausal women with low bone mineral density. N Engl J Med 2002; Feb 28; 346;9; 653-61.