Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Midt-Norge
Tlf: 72 82 91 10
E-post: midtnorge@relis.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 957, RELIS Midt-Norge

Dato for henvendelse: 09.10.2002

  • RELIS Midt-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Striae atrophicae som bivirkning av kombinasjons P-piller

Dato for henvendelse: 09.10.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 957, RELIS Midt-Norge

SPØRSMÅL: Ung kvinne har brukt P-pillen Trionetta (R) i ca. 2 mnd. Hun har utviklet betydelig striae i huden på hofter, lår og legger. Hadde noe striae på hofter før oppstart med P-piller, ikke spesielt overvektig, men har gått ned ca 5 kg i vekt i det siste. Er striae meldt som bivirkning av P-piller?

SVAR: Har søkt i relevante kilder om bivirkninger men ikke funnet striae omtalt som uønsket effekt av østrogener eller gestagener. Trionetta (R) har vært på markedet i Norge siden 1981. I preparatomtalen (Summary of Product Characteristics) (1) som sist ble revidert i 1996 er hudbivirkninger kun nevnt som sjeldne, og kloasma og erythema nodosum de eneste som er tatt med.

Søk i den norske bivirkningsdatabasen (2) gav ett resultat på Diane(R), bivirkningen ble meldt i 2000 og dreide seg om striae atrophicae hos en 16 år gammel jente. Søk i WHOs database på virkestoffet levonorgestrel som dekker hovedvekten av P-pillene, fant man 5 tilfeller av striae totalt i databasen (kumulative meldinger til og med år 2000) (2).

Konklusjon:
Hudbivirkninger er sjeldne av P-piller. Av striae atrophicae er det rapportert kun 5 tilfeller totalt i WHOs bivirkningsdatabase. Det kan likevel ikke utelukkes at denne pasienten har fått uttalt striae av Trionordiol(R) om tilstanden har uttartet seg i tiden etter oppstart av legemidlet. Det anbefales at tilfellet meldes som en mistenkt bivirkning.

Referanser
  1. 1. Preparatomtale (Summary of Product Characteristics). Trionetta. Sist oppdatert 07.06.96
  2. 2. WHOs bivirkningsdatabase. Statens Legemiddelverk 10.10.02