Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2007; spm.nr. 1416, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 09.05.2007

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Migrene og hormonell prevensjon

Dato for henvendelse: 09.05.2007

RELIS database 2007; spm.nr. 1416, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En lege har en pasient med migrene som har hatt effekt av angiotensin-II-blokker, men minimal effekt av annen medisin. Problemet er at hun fortsatt har kraftige anfall daglig under menstruasjon.

Pasienten er ikke-røyker, 28 år og har to barn. Hun har behov for prevensjon. Pasienten bruker nå monofasisk p-pille (Yasmin®), men har prøvd gestagenpreparater, hormonspiral, kobberspiral, ulike tradisjonelle p-piller og Nuvaring®. Hun har generelt fått mye blødninger av prevensjon. Pasienten har ved bruk av Nuvaring® og Diane® fått økning i migreneanfall.
Ved bruk av Yasmin® har hun primært anfall når hun får menstruasjon og noen dager framover.

Legen har diskutert med kolleger og det er foreslått å behandle henne med Perlutex® (medroksyprogesteron). Migrene er imidlertid ikke en av indikasjonene. Vil dette kunne stabilisere hennes hormonnivå gjennom måneden, og vil det være tilstrekkelig antikonsepsjon?

SVAR: Det er godt dokumentert at østrogen og svingninger i østrogennivåer er assosiert til migrene. Migrene er like vanlig hos gutter og jenter før puberteten, mens prevalensen er tre ganger høyere blant voksne kvinner enn hos menn. Etter menopause avtar hyppigheten av migreneanfall, og under graviditet faller anfallshyppigheten betraktelig for de fleste . Migreneanfall i forbindelse med menstruasjon er vanlig, og en del studier tyder på at menstruasjonsrelatert migrene er mer alvorlig og behandlingsresistent (1).

Det er antatt at fall i østrogen premenstruelt utløser migreneanfall, og hormonell tilnærming til mentruasjonsrelatert migrene har tatt sikte på å stabilisere østrogennivået. Hos postmenopausale ser kontinuerlig østrogensubstitusjon med intermitterende progesteronbehandling ut til å øke hyppigheten og alvorlighetsgraden av migreneanfall (2). Ved østrogentilskudd ser det ut til at middels dosering gir lavere anfallshyppighet enn både lavere og høyere doser (3).

P-piller og migrene
Bruk av p-piller kan gi reduksjon, økning eller ingen effekt på anfallshyppighet avhengig av individuelle forhold og type preparat (4). Prøveseponering hos migrenepasienter som bruker p-piller kan være et alternativ. De siste årene har p-piller med forlenget syklus, eller kontinuerlig bruk av monofasiske p-piller blitt mer aktuelt. Ved slik bruk er svingningene i østrogen og progestagen minimal, og teoretisk sett skulle dette være gunstig i forhold til menstruasjonsrelatert migrene. En rekke studier viser redusert frekvens av migreneanfall ved kontinuerlig p-pillebruk, men problemet med de fleste av disse studiene er at hodepine ikke er primærendepunkt, og migrene ikke skilles fra annen hodepine (5). En artikkel anbefaler å bruke p-piller med fast østrogen/progestagenkombinasjon i ni til tolv uker sammenhengende (6).

Risiko for for cerebrovaskulære komplikasjoner
På grunn av økt risiko for iskemisk hjerneslag, bør forsiktighet utvises med østrogentilskudd i høye doser til pasienter med migrene. Dette gjelder særlig pasienter med aura, alder over 35 år, røykere og ved andre risikofaktorer som diabetes, hyperlipidemi og overvekt (1). En bør derfor bruke p-piller med så lavt østrogeninnhold som mulig (6), og bruken bør begrenses til kvinner under 35 år med menstruasjonsrelatert migrene uten aura med prevensjonsbehov eller som trenger behandling for endometriose (5).

Konklusjon
Perlutex® (medroksyprogesteron) er ikke noe godt alternativ for denne pasienten som allerede bruker monofasisk p-pille. Særlig intermitterende progestagentilskudd vil kunne forverre tilstanden. Ettersom p-pillebruk i enkelte tilfeller kan forverre migrenen, vil første behandlingsalternativ være å seponere hormonell prevensjon i noen måneder. Dersom dette ikke har effekt, kan langsyklus p-pillebruk (9-12 uker) med lavdosert monofasisk p-pille være aktuelt, forutsatt at det ikke foreligger risikofaktorer for cerebrovaskulær sykdom. Den lavest doserte p-pillen på markedet i Norge er Loette® med 20 µg etinyløstradiol (Yasmin® har 30 µg). Husk at eventuelt inaktive tabletter ikke skal brukes! P-piller med lang syklus kan være gunstig for denne pasienten som tidligere har vært plaget med mye blødning i forbindelse med bruk av prevensjon.

Referanser
  1. 1. Brandes JL. The influence of estrogen on migraine: a systematic review. JAMA 2006; 295: 1824-30.
  2. 2. Facchinetti F, Nappi RE et al. Hormone supplementation differently affects migraine in postmenopausal women. Headache 2002; 42: 924-9.
  3. 3. Misakian AL, Langer RD et al. Postmenopausal hormone therapy and migraine headache. J Womens Health (Larchmt) 2003: 12; 484-90.
  4. 4. Silberstein SD, Merriam GR. Sex hormones and headache. J Pain Symptom Manage 1993; 8: 98-114.
  5. 5. Loder E, Rizzoli et al. Hormonal management of migraine associated with menses and the menopause: A clinical review. Headache 2007: 47; 329-40.
  6. 6. Mannix LK. Management of menstrual migraine. Neurologist 2003; 9: 207-13.