Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 327, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 22.06.2001

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Citalopram withdrawal syndrome

Dato for henvendelse: 22.06.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 327, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En psykiater spør om nummenhet og strømfølelse i en arm kan skyldes "withdrawal" eller "discontinuation syndrome" etter langsom nedtrapping av citalopram 40mg/daglig.

SVAR: Flere kilder rapporterer om utvikling av parestesier, nummenhet og strømfølelse etter seponering av SSRI preparater. Dette gjelder spesielt i hode, hals og øvre ekstremiteter. Symptomene kan oppstå til tross for langsom nedtrapping av doseringen.

Dersom symptomene er milde, anbefales det å informere pasienten om at symptomene vil forsvinne gradvis innenfor en periode fra noen få dager til 1-2 uker. Ved alvorlige symptomer kan det være aktuelt å gjeninnsette behandlingen og gjennomføre en enda langsommere nedtrapping (1-5).

KONKLUSJON
Det er rapportert om nummenhet, parestesier og strømfølelse i hode, hals og de øvre ekstremiteter ved nedtrapping og seponering av SSRI preparater. Dersom symptomene forsvinner etter at medikamentet er gjeninnsatt, er sannsynligheten stor for at årsaken var for rask seponering av medikamentet. Ved tvil bør selvfølgelig differensial diagnoser utelukkes.

Referanser
  1. 1. Thompson C. Discontinuation of Antidepressant Therapy: Emerging Complications and Their Relevance. J Clin Psychiatry 1998; 59 (10): 541-3.
  2. 2. Drugdex® System. Drug Consult. Citalopram. Micromedex® Healthcare Series Volume 108. Expires 4/2001.
  3. 3. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs 1999; 2nd ed.: C244-8.
  4. 4. Fernando AT. A case of Citalopram withdrawal. J Clin Psychopharmacology 2000; 20: 581-2.
  5. 5. Muldoon C. The safety and tolerability of Citalopram. Int Clin Psychopharmacology 1996;11 Suppl.1: 35-40.