Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2001; spm.nr. 389, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 14.12.2001

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Renal tubulær acidose

Dato for henvendelse: 14.12.2001

RELIS database 2001; spm.nr. 389, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en pasient som har en renal tubulær acidose. Pasienten har brukt bikarbonat tabletter, men ønsker alternativ terapi på grunn av gastrointestinale bivirkninger. Legen spør om det er perorale produkter som kan erstatte bikarbonat i behandling av slike syreforstyrrelser.

SVAR: Acidosen kan korrigeres med bikarbonat eller en sitronsyrebuffer (1). Sitronsyren vil inkorporeres i sitronsyrecyklus og frigi to molekyler karbondioksyd. Det dannes karbonsyre av karbondioksyd og vann, og denne dissosierer til H+ og HCO3-. Ett millimol sitronsyre vil altså gi to millimol HCO3-. Absorbsjon av sitronsyre fra tarmen er nærmest fullstendig (2).

Shohl's oppløsning inneholder 100 mg natriumsitrat og 66,8 mg sitronsyremonohydrat per milliliter (2). Shohl's oppløsning er kommersielt tilgjengelig som Bicitra® i endosebeholdere på 10 og 30 ml, eller i flaske på 500 ml. Bicitra® er ikke markedsført i Norge, men tilsvarende bør kunne lages på det lokale apoteket.

Referanser
  1. 1. Fauci et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 1998; 14th ed.: 281.
  2. 2. Drugdex® System. Drug evaluation. Shohl's soloution. MICROMEDEX® Healthcare Series Vol. 110 expires 12/2001.