Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 3904, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 30.03.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kosttilskuddet Inkontinol til barn som bruker desmopressin

Dato for henvendelse: 30.03.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 3904, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Et barn bruker Minirin (desmopressin), men har ikke optimal effekt. Kan kosttilskuddet Inkontinol brukes sammen med desmopressin?

SVAR: Sengevæting
I følge Norsk Helseinformatikk har barn med sengevæting som regel et normalt vannlatningsmønster på dagtid. Vanligvis vil en person våkne om natta dersom urinblæra blir full, men hos barn med nattevæting fungerer denne varslingen dårlig. Hos de aller fleste skyldes dette forsinket modning av de kompliserte signalsystemene fra hjernen som sørger for lavere urinproduksjon om natta, og som gjør at man våkner når blæra blir full. Modningen av dette systemet varierer fra person til person, i 3 års alderen er 50% tørre, ved 7 års alder ca. 90-95%. Desmopressin nedsetter urinproduksjonen om natten og tas som smeltetablett før sengetid. I behandlingsperioden skal man unngå å drikke siste timen før tabletten tas, og de første åtte timene etter tablettinntak (1).

Inkontinol
Vi har ikke funnet opplysninger om det faktiske innholdet av de enkelte urtene i produktet. Vi har heller ikke funnet klinisk dokumentasjon for bruk av Inkontinol ved sengevæting hos barn, og kan ikke se at eventuelle interaksjoner med legemidler er undersøkt.

I følge en nettside som selger produktet ser Inkontinol først og fremst ut til å være rettet mot eldre personer med urininkontinens. Sengevæting hos barn og unge er imidlertid også nevnt. Produktet angis å inneholde bygg, gresskarfrø, tranebær og appelsinjuice (frysetørket pulver). Mengdene av innholdsstoffene er ikke spesifisert (2).

Bygg (Hordeum vulgare)
Peroralt inntak av mengder som vanligvis finnes i mat anses som trygt. Bygg er brukt mot en rekke sykdommer og lidelser, uten at noen konkret terapeutisk effekt er dokumentert. Verken urinlekkasje eller sengevæting er nevnt i monogafien for bygg i dette oppslagsverket (3a).

Gresskarkjerner (Cucurbita pepa)
Gresskarfrø er tradisjonelt brukt blant annet mot vannlatingsbesvær sekundært til prostatahypertrofi. Frøene inneholder blant annet ulike umettede fettsyrer og karotenoider. Dokumentasjon av effekt mot prostataplager er mangelfull. Sengevæting hos barn er ikke omtalt i monografien. Gresskarfør inntatt oralt i normale mengder anses som trygt (3b).

Tranebær (Vaccinium macrocarpon)
Tranebærjuice er blant annet brukt ved urinveisinfeksjoner (UVI) og anses som trygt også hos barn. Det foreligger noe klinisk dokumentasjon på tranebær ved tilbakevendende UVI hos kvinner og også hos barn, men det er ikke avklart om det er forskjell på bruk av juice og ekstrakt og heller ikke hvilke doser som eventuelt er mest effektive (3c).

Appelsinjuice (Citrus aurantium)
Inntak av mengder som vanligvis finnes i mat anses som trygt. Inntak av oppkonsentrerte ekstrakter kan imidlertid i visse tilfeller være uhendig på grunn av innhold av stoffer (synefrin, oktopamin) med adrenerg agonisteffekt (3d).

KONKLUSJON
Vi kan ikke se at det finnes dokumentasjon verken for effekt eller sikkerhet av kosttilskuddet Inkontinol ved sengevæting hos barn. Produktet er mangelfullt deklarert, og siden det her gjelder behandling av et barn vil vi fraråde bruk. De enkelte innholdsstoffene er imidlertid lett tilgjengelig i vanlig brukte matvarer, og inntatt via mat regnes alle urtene i kosttilskuddet som trygge.

Referanser
  1. 1. Norsk Helseinformatikk. Sengevæting. http://nhi.no/foreldre-og-barn/barn/sykdommer/sengeveting-enurese-2823.html?page=2 (lest 30.03.2015).
  2. 2. Inkontinol. http://www.promed-pharma.no/Inkontinol (lest 30.03.2015).
  3. 3. Natural Medicines Comprehensive Database. a) Barley (Hordeum), b) Cucurbita galeottii (Pumpkin), c) Vaccinum Macrocarpon (Cranberry) . http://www.naturaldatabase.com/ (lest 30.03.2015).