Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 4125, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 09.10.2015

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Oral probiotika mot underlivssopp

Dato for henvendelse: 09.10.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 4125, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Henvendelse fra farmasistudent: kan man ta melkesyrebakterier peroralt for å forebygge sopp i underlivet?

SVAR: Melkesyrebakterier (lactobacilli) er såkalte probiotika, definert som ”et preparat eller et produkt som inneholder levende, definerte mikroorganismer i et tilstrekkelig antall som endrer mikrofloraen i et organ hos verten, og utøver dermed helseeffekter hos verten” (1).

Det er en populær oppfatning at enten oralt inntak eller vaginal administrasjon av melkesyrebakterier virker forebyggende og lindrende mot underlivssopp. Effekten er imidlertid omdiskutert, og de få studiene som har vært utført på dette området har flere metodologiske svakheter (2). Mens vaginal administrasjon av probiotika tilfører probiotiske bakterier direkte, har det vært foreslått at oralt inntak kan kolonisere vaginaltrakten fra rektum (3). Noen få studier antyder at oralt inntak av probiotiske melkesyrebakterier kan påvirke vaginal bakterieflora i positiv retning (3,4).

En RELIS-artikkel fra 2014 konkluderer med at vi ikke kan anbefale lokal eller systemisk behandling med probiotika for å behandle eller forebygge bakteriell vaginose eller candida vulvovaginitt på grunnlag av eksisterende dokumentasjon (5). Denne er oversendt spørsmålsstiller.

KONKLUSJON
Også oralt inntak av probiotika har vært forsøkt mot underlivssopp. Vi kan imidlertid ikke anbefale probiotika til behandling eller forebygging av soppinfeksjoner i underlivet, uansett administrasjonsvei, da dokumentasjonen for slik effekt så langt mangler.

Referanser
  1. 1. Schrezenmeir J, Vrese M. Probiotics, prebiotics, and synbiotics - approaching a definition. Am J Clin Nutr 2001; 73 (suppl): 361-4.
  2. 2. Sobel JD. Candida. Candida vulvovaginitis. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 5. juni 2015).
  3. 3. De Alberti D, Russo R et al. Lactobacilli vaginal colonisation after oral consumption of Respecta(®) complex: a randomised controlled pilot study. Arch Gynecol Obstet 2015; 292(4): 861-7.
  4. 4. Strus M, Chmielarczyk A et al. Studies on the effects of probiotic Lactobacillus mixture given orally on vaginal and rectal colonization and on parameters of vaginal health in women with intermediate vaginal flora. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2012; 163(2): 210-5.
  5. 5. Fjeld, H, Westergen T. Effekt av probiotika mot bakteriell vaginose og Candida vulvovaginitt. Nor Farmaceut Tidsskr 2014; 122(5): 23.