Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 450, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 27.05.2002

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Xylometazolin og hypertyreose

Dato for henvendelse: 27.05.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 450, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: I pakningsvedlegget til Otrivin® heter det at preparatet skal brukes med forsiktighet hos pasienter som har tyroid sykdom. Hva er bakgrunnen for denne anbefalingen?

SVAR: Tyroidea hormon påvirker det kardiovaskulære systemet gjennom direkte og indirekte mekanismer. Tyroidea hormon øker metabolismen, og har både inotrope og kronotrope effekter lignende dem man ser ved adrenerg stimulering (1).

Tyroid sykdom kan innebære både hypo- og hypertyreose.

Sympatikus innerverer kjertler, og frisetting av noradrenalin inhiberer sekresjon fra disse (2). Det er derfor en teoretisk mulighet for effekt på skjoldbruskkjertelen etter lokal applikasjon.

I flere aktuelle kilder om xylometazolin er det ingen referanser til at pasienter som bruker thyroxin tilskudd skal utvise forsiktighet med samtidig bruk av disse preparatene (3,4).

Hypertyreose refererer til en tilstand med økt mengde sirkulerende tyroidea hormon. Hypertyreose kan være assosiert hjertebank, hypertensjon, angina og hjertesvikt. Alfa adrenerg stimulering kan være uheldig (1). En kilde viser til at restriksjoner som gjelder for bruk av sympatomimetika hos pasienter med hypertyreose vanligvis ikke gjelder bruk av topikale doseringsformer i normal dose, men at noe forsiktighet kan være aktuelt for slike pasienter (5).

Problemstillingen har vært forelagt produsenten (6). Produsentens representant vedgår at det først og fremst er tenkt på hypertyreose, og at formuleringen "tyroid sykdom" kanskje er noe upresis. Foruleringen i pakningsvedlegget kan derfor virke noe bastant.

Konklusjon
Hypo- og hypertyreose påvirker det kardiovaskulære systemet. Alfa adrenerg stimulering kan forsterke kardiale symptomer ved hypertyreose. Det er likevel lite sannsynlig at dette er et klinisk relevant problem ved bruk av nesespray eller nesedråper i normal dose.

Referanser
  1. 1. Fauci et al, editors. Harrison's Principles of Internal Medicine 1998; 14th ed.: 1230, 1343-4.
  2. 2. Rang HP et al, editors. Pharmacology 1999; 4th ed.: 339.
  3. 3. www.mpa.se (27.05.02)
  4. 4. Dollery C, editor. Therapeutic Drugs, electronic version 1999; 2nd ed. Xylometazolin.
  5. 5. McEvoy GK, editor. American Hospital Formulary Service (AHFS) Drug Information 2001 ed.: 2740.
  6. 6. Røyne T. Novartis Norge AS. Perss. medd. 28.05.02