Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2002; spm.nr. 492, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.10.2002

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Senvirkning av jod-131 behandling?

Dato for henvendelse: 02.10.2002

RELIS database 2002; spm.nr. 492, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en kvinne som ble behandlet med I-131 mot kreft i skjoldbruskkjertelen i 1992. Hun er nå 8 uker gravid, og det blir stilt spørsmål om denne behandlingen med radioaktivt jod kan gi økt risiko for spontan abort, eller økt risiko for misdannelser.

SVAR: Halveringstiden til I-131 er 8,04 dager, og det er derfor ingen risiko for at det skal være restaktivitet av behandlingen fra 1992 (1). Mer enn 25 års erfaring med bruk av radioaktive jod isotoper (RAI) til behandling av kreft i skjoldbruskkjertelen, har ikke gitt holdepunkter for genetisk skade av gonadene (2). Det er derfor ansett som trygt å bruke RAI til behandling av kvinner som ikke er gravide. Data fra to nyere studier støtter denne konklusjonen, men viser til at det foreligger lite data for kvinner som blir gravide mindre enn ett år etter behandling med I-131 (3,4).

En annen retrospektiv studie fant en økning av spontanabort hos kvinner som ble gravide i løpet av det første året etter avsluttet RAI behandling, men forfatterne viser til at man ikke vet om dette er relatert til stråling av gonadene eller hypotyreose (5).

Vi har ikke funnet data som antyder økt risiko for spontan abort når det har gått mer enn ett år mellom behandling og graviditet.

Konklusjon
Det foreligger ikke data som gir grunn til å frykte økt risiko for fosterskade på grunn av behandlingen med I-131 som kvinnen fikk i 1992. Vi har heller ikke funnet holdepunkter for at denne behandlingen kan medføre økt risiko for spontanabort i dette svangerskapet.

Referanser
  1. 1. Parfitt K, editor. Martindale: The Complete Drug Reference. Iodine 131. Electronic version, MICROMEDEX Vol. 113 expires 09/02.
  2. 2. Young LY, Koda-Kimbel M-A, editors. Applied Therapeutics: The clinical use of drugs 1995; 6th ed.: 47-18.
  3. 3. Lin JD et al. J Endicrinol Invest 1998; 21: 662-7 [Abstract]
  4. 4. Ayala C et al. Thyroid 1998; 8: 1009-11 [Abstract]
  5. 5. Schlumberger M et al. Exposure to radioactive iodine-131 for scintigraphy or therapy does not preclude pregnancy in thyroid cancer patients. J Nucl Med 1996; 4: 606-12.