Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2003; spm.nr. 622, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 30.09.2003

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Klonidin og feokromocytom

Dato for henvendelse: 30.09.2003

RELIS database 2003; spm.nr. 622, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en pasient med feokromocytom som har fått resept på Catapresan® (klonidin). Klonidin er i henhold til felleskatalogen kontraindisert ved feokromocytom. Farmasøyten spør om kontraindikasjonen er absolutt.

SVAR: Klonidin gir nedsatt sympatikustonus og dermed antihypertensiv effekt ved å hemme alfa-2-reseptorer. Catapresan® er et gammelt preparat og feokromocytom har hele tiden vært oppført som kontraindikasjon i den godkjente preparatomtalen i Norge. En representant for produsenten opplyser at teksten er planlagt endret ved neste revisjon, slik at denne vil harmonisere med firmaets "Basic Product Information", hvor feokromocytom nå er oppført under "forsiktighetsregler" (1).

I "Basic Product Information" under avsnittet "forsiktighetsregler" står følgende formulering; "In hypertension caused by phaeochromocytoma no therapeutic effect of Catapres® can be exptected."

Konklusjon
Feokromocytom er ikke en absolutt kontraindikasjon for behandling med klonidin, men på grunn av virkemekanismen til stoffet kan man ikke forvente terapeutisk effekt av behandlingen.

Referanser
  1. 1. Fugli M. DRA Assoicate. Boehringer Ingelheim Norway KS. Pers. medd. 19.09.03