Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 77 75 59 98
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 650, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 02.02.2004

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Allergi og nevromuskulære blokkere

Dato for henvendelse: 02.02.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 650, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: En pasient er allergisk mot følgende muskelrelakasantia: Curacit® (suksametonium), Pavulon® (pankuronium), Norcuron® (vekuronium) og Esmeron® (rokuronium). Mivacron® (mivakurium) og Nimbex® (cisatrakurium) er ikke foreløpig ikke prøvd. Finnes det andre typer som er strukturelt ulike dem som er brukt?

SVAR: Nevromuskulære blokkere deles i :
Ikke-depolariserende blokkere som konkurrerer med acetylkolin om binding til reseptorene på muskelendeplaten.
Depolariserende blokkere som bindes til reseptorene på muskelendeplaten og depolariserer muskelcellen slik som acetylkolin (1,2).

Nevromuskulære blokkere har strukturelle likheter med acetylkolin, videre deles de ikke-depolariserende blokkere inn i to grupper: steroider og isoquinolon derivater (2).

I Norge er det registrert to ikke-depolariserende blokkere med steroid struktur (vekuronium og pankuronium) og tre isoquinolon derivater ( rokuroniumbromid, mivakuriumklorid og cisatrakurium). Atrakurium, doxakurium, metocurine, pipekuronium, rapakuronium og tobokurine er tilsvarende preparater (2).

Felles for disse legemidlene er at de har en eller to kvartenære ammoniumgrupper som er ansvarlig for den blokkerende virkningen (3). Det er også disse ammoniumgruppene som er de viktigste antigene determinantene i forbindelse med allergiske reaksjoner noe som gjør at det kan være risiko for kryssreaksjoner (4). Det er derfor nødvendig å ta en hudtest for alle nevromuskulære blokkere dersom pasienten tidligere har hatt en allergisk reaksjon.


Konklusjon

Det finnes ikke muskelrelaksantia som har en annen struktur enn de som er registrert i Norge.
Det er den kvartenære ammoniumgruppen som er ansvarlig for den blokkerende virkningen, men som også samtidig er den viktigste determinanten i forbindelse med allergiske reaksjoner.

Referanser
  1. 1. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. http://www.legemiddelhandboka.no (17.02.04).
  2. 2. Young LY, Koda-Kimbel M-A, editors. Applied Therapeutics: The clinical use of drugs 2002; 7th ed.: [8-14].
  3. 3. Munson PL, editor. Principles of pharmacology. Basic Concepts and Clinical applications 1996; 1st ed.(revised reprint): [152].
  4. 4. Yee R, Fernandez JA. Anaphylactic reaction to rocuronium bromide. Anaesth Intensive Care 1996; 24:601-4.