Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Nord-Norge
Tlf: 777 55998
E-post: relis@unn.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2004; spm.nr. 721, RELIS Nord-Norge

Dato for henvendelse: 21.09.2004

  • RELIS Nord-Norge

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Membrasin® og forhøyet Cephotest

Dato for henvendelse: 21.09.2004

RELIS database 2004; spm.nr. 721, RELIS Nord-Norge

SPØRSMÅL: Det dreier seg om en kvinne på 75 år som skulle til angiografi/PCI, men som måtte utsette denne på grunn av forhøyet Cephotest. Pasienten har tidligere ikke hatt blødningstendens, og har blant annet operert varicer uten blødningskomplikasjoner. Det er tatt prøver for å undersøke om resultatene på Cephotesten kan skyldes antistoffer mot faktor VIII, men resultatet av disse foreligger ikke.

Pasienten har brukt et naturpreparat Membrasin® mot tørre slimhinner og svie i urethra/skjede. Legen spør om dette preparatet kan påvirke hemostasen?

SVAR: Membrasin® er markedsført som et kosttilskudd for ømfintlige slimhinner og hud (1). Preparatet er framstilt av et ekstrakt av tindvedbær (Hippohae rhamnoides L.) Leverandøren opplyser at hver kapsel består av et ekstrakt som inneholder vegetabilske fettsyrer (mettede, enumettede og flerumettede), steroler, E-vitamin og karotenoider. Innholdsfortegnelsen er litt uklar, men innholdet av omega-3 er oppgitt til å være 65 mg/kapsel.

Det er foreløpig ikke meldt om bivirkninger etter bruk av Membrasin® til Statens legemiddelverk.

Flavoner - effekt på trombose og plateaggresjon?
En studie, som har brukt både en dyremodell og en in vitro modell, viste at flavoner isolert fra tindvedbær ga økt blødningstid og redusert plateaggresjon (2). Innholdsfortegnelsen fra den norske leverandøren av Membrasin® gir ikke holdepunkter for at dette preparatet inneholder flavoner. RELIS har ikke funnet humane data som har undersøkt om ekstrakt fra tindvedbær har effekt mot trombose eller påvirker plateaggresjon.

Omega-3
RELIS har tidligere utredet effekten av omega-3 fettsyrer på blodkoagulasjonen (3, vedlagt). Denne utredningen viser til at omega-3 fettsyrer vil påvirke prostaglandinsyntesen og føre til nedsatt produksjon av tromboxan-A2, og dermed en økt blødningsfare.

Vitamin-E
Høye doser av vitamin-E kan redusere plateaggresjon og -adhesjon in vitro via mekanismer som er uavhengige av de antioksydative egenskapene. Det er imidlertid ikke holdepunkter for at bruk av lave doser har konsekvenser for friske individer (4).

Konklusjon
RELIS har ikke funnet data hvor det er undersøkt om Membrasin® kan ha effekt på hemostasen, men preparatet inneholder omega-3. Det er vist i andre studier at omega-3 kan gi økt blødningsfare gjennom nedsatt produksjon av tromboxan-A2.

Vi har ikke opplysninger om hvilken dose pasienten har brukt. Det er derfor vanskelig for oss å bedømme om bruken av Membrasin® kan ha hatt klinisk relevans i dette tilfellet.

Referanser
  1. 1. www.medtech-pharma.no/info_detalj.asp?id=20
  2. 2. Gheng J et al. Inhibitory effects of total flavons of Hippophae Rhamniodes L on thrombosis in mouse femoral artery an in vitro platelet aggregation. Life Sciences 2003; 72: 2263-71.
  3. 3. RELIS database 1998; spm.nr. 265, RELIS Midt-Norge. (www.relis.no)
  4. 4. RELIS database 2001; spm.nr. 1745, RELIS Sør. (www.relis.no)