Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10331, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.07.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Østrogenholdige preparater og solbeskyttelse

Dato for henvendelse: 26.07.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10331, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Farmasøyt spør om hvordan anbefalinger er om solbeskyttelse i forbindelse med bruk av østrogenholdige preparater utenom p-pille, og lurer på om apoteket skal anbefale solkrem ved bruk av østrogenholdige preparater mot overgangsplager, p-plaster og p-ring.

SVAR: Det finnes ingen spesielle anbefalinger om bruk av solkrem hos kvinner som bruker østrogenholdige preparater mot overgangsplager, p-plaster eller p-ring. RELIS har skrevet flere utredninger om hormonpreparater og pigmentforandringer (kloasme/melasma) (1-4). Vi henviser til disse utredningene for mer informasjon om denne mulige bivirkningen.

Det har vært rapportert om kloasme i forbindelse med østrogen/progestogenbehandling (1-4). Betydningen av p-piller er mer usikker nå som hormoninnholdet i pillene har blitt redusert (5), og østrogenene som benyttes under og etter klimakteriet er mindre potente enn etinyløstradiol som finnes i p-piller (6).

Vi ser ikke at det er grunnlag for å gi andre råd om solbeskyttelse til kvinner som bruker disse midlene enn for befolkingen generelt. Kvinner med etablert melasma bør derimot bruke ekstra solbeskyttelse i form av klær og blokkerende solkrem (5), uavhengig om de bruker hormonpreparater.

Referanser