Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10482, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.09.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Vareniklin og svangerskap

Dato for henvendelse: 04.09.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10482, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det finnes oppdatert informasjon om bruk av vareniklin i svangerskapet.

SVAR: Turner og medarbeidere har i en nylig publisert systematisk oversiktsartikkel undersøkt sikkerheten ved bruk av bupropion og vareniklin i svangerskapet (1). I kun fire av de totalt 18 inkluderte studiene ble vareniklin undersøkt. Det ble satt opp to forskjellige resultatmål - bivirkninger hos mor og/eller fosterskadelig effekt og medfødte misdannelser. Studiekvaliteten til de inkluderte studien ble beskrevet som variabel. En multisenter observasjonsstudie sammenlignet risikoen for misdannelser ved bruk av vareniklin (n=89) i svangerskapet med bruk av bupropion eller NRT (nicotine replacement therapy) (n=267) og med en ikke-eksponert gruppe (n=267). Det ble ikke funnet økt risiko for større misdannelser ved bruk av vareniklin sammenlignet med de andre gruppene (1,2). En annen kohortstudie rapporterte misdannelser både hos eksponerte og ikke-eksponerte barn i svangerskapet. Barna var eksponert for vareniklin (n=254) eller mors røyking under svangerskapet (3). Ifølge Turner virket andel med misdannelser i alle grupper like (4,2 - 4,3 %), imidlertid ble det ikke gjennomført sammenlignende statistiske analayser mellom gruppene (1,3). I en ukontrollert kohortstudie av 23 svangerskap der kvinner var eksponert for vareniklin ble fem fosterskadelige hendelser rapportert (1). En kasusrapport beskriver et normalt svangerskap og normal helse ved fødsel og frem til oppfølgingens slutt ved 6 måneder (1). Forfatterne av oversiktsartikkelen angir at de ikke fant evidens for at vareniklin er fosterskadelig, imidlertid er tilgjengelig dokumentasjon for liten og kvaliteten av studiene ikke tilstrekkelig til å anbefale bruk hos gravide (1).

Verken databasen UpToDate eller Uktis (uk teratology information service) anbefaler rutinemessig bruk i svangerskapet på grunn av begrenset dokumentasjon om både sikkerhet og effekt av behandlingen hos moren (4,5). Ikke-farmakologiske tiltak er førstevalg ved røykeslutt hos gravide. Dette involverer først og fremst strukturert veiledning. Ved behov for farmakologiske tiltak har RELIS i en tidligere utredning konkludert med å bruke nikotinerstatning hos gravide (6).

KONKLUSJON
Tilgjengelig evidens er ikke tilstrekkelig til å kunne anbefale rutinemessig bruk i svangerskapet, ved behov for farmakologisk røykeavvenning anbefales det å bruke nikotinerstatning.

Referanser
  1. 1. Turner E et al. Systematic Review and Meta-Analysis to Assess the Safety of Buproprion and Varenicline in Pregnancy. Nicotine Tob Res. 2018 doi: 10.1093/ntr/nty055.
  2. 2. Richardson JL, Stephens S et al. Pregnancy outcomes after maternal varenicline use; analysis of surveillance data collected by the European Network of Teratology Information Services. Reprod Toxicol 2017; 67: 26-34.
  3. 3. Olsen M et al. Maternal use of varenicline and risk of congenital malformations. Pharmacoepidemiol Drug Saf. 2015; 24:244.
  4. 4. Rodriguez-Thompson D. Cigarette smoking in pregnancy: Cessation strategies and treatment options. Version 5.0. In: UpToDate. http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 18. juni 2018).
  5. 5. UKTIS. Varenicline in pregnancy. www.uktis.org/www.toxbase.org (sist oppdatert: februar 2018).
  6. 6. RELIS database 2017; spm.nr. 4740, RELIS Nord-Norge (www.relis.no).