Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10684, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 23.10.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Bilateral tinnitus etter seponering av antibiotika

Dato for henvendelse: 23.10.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10684, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient ble for noen måneder siden behandlet for abscess i venstre hemisfære, antatt utløst av tannbetennelse. Pasienten fikk følgende antibiotika i en uke: Vancomycin 500 mg x 4, ceftriakson 2 g x 2 og Flagyl (metronidazol) 1 g x 1, deretter to måneders behandling med benzylpenicillin 3 g x 4 samt Flagyl (metronidazol) 400 mg x 3. Omtrent seks uker etter endt antibiotikabehandling fikk han bilateral tinnitus, som ikke kan forklares ved bildediagnostikk. Lege spør om antibiotika kan ha utløst bilateral tinnitus seks uker etter endt behandling.

SVAR: Vurdering
Vi vurderer at det er mulig at antibiotika kan ha utløst tinnitus seks uker etter endt behandling. Vi har imidlertid ikke funnet kasuistikker eller annen informasjon som tilsier at dette er vanlig. Vi kan heller ikke si hvilket antibiotikum som er det mest aktuelle.

Bakgrunn
Vancomycin er kjent for å kunne være ototoksisk, og både tinnitus og hørselstap er kjente bivirkninger av vancomycin (1,2). Vi har også funnet en kasuistikk hvor metronidazol er mistenkt å ha gitt tinnitus (3). For alle midlene er det imidlertid rapportert nærmere hundre bivirkningsmeldinger relatert til tinnitus i en internasjonal bivirkningsdatabase (4)*.

Vi har ikke funnet eksempler i litteraturen på at vancomycin har forårsaket ototoksisitet lang tid etter behandling. En generell artikkel om hørselstap av legemidler nevner imidlertid at hørselstap kan være både unilateralt og bilateralt, og det kan oppstå umiddelbart eller gradvis. Når hørselstap oppstår gradvis, tar det ofte tid før noen mistenker at dette er forårsaket av et legemiddel. Hørselstap blir verre hvis legemiddelet kontinueres, og i noen tilfeller også etter at legemidlet er seponert (5).

Vi kan ikke utelukke at et eller flere av legemidlene har forårsaket tinnitus hos den aktuelle pasienten. Vi oppfordrer til å melde det aktuelle tilfelle som en bivirkning. Meldeskjema finnes her: www.relis.no/bivirkninger

*WHO understreker at datauttrekk fra bivirkningsdatabasen ikke representerer WHOs offisielle syn og at dataene ikke er homogene med tanke på innsamling gjennom spontanrapporteringssystemet eller dokumenterer en sikker sammenheng mellom det aktuelle legemiddelet og bivirkningen.

Referanser
  1. 1. Clinical Pharmacology 2018 database. Adverse Reaction Report. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 22. oktober 2018).
  2. 2. Clinical Pharmacology 2018 database. Vancomycin. Elsevier, Inc. https://www.clinicalkey.com/pharmacology/login (Sett: 22. oktober 2018).
  3. 3. O'Donnell KL, Barker D. Metronidazole and tinnitus: A potential side effect? Br Dent J 2016; 220(6): 289-91.
  4. 4. Verdens Helseorganisasjon (WHO). Bivirkningsdatabase (Søk: 22. oktober 2018).
  5. 5. Prescrire. Drug-induced hearing loss. 2014; 23:155.