Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10876, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.12.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Ginkgo biloba mot tinnitus?

Dato for henvendelse: 05.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10876, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient sliter med tinnitus. Han har hørt at han kan bruke gingobiloba/biobiloba for dette. Psykiater spør om det finnes noe i litteraturen om dette, ev. andre behandlingsmåter eller medikamenter.

SVAR: Tinnitus er ingen sykdom i seg selv, det er et symptom eller tegn på en underliggende tilstand. Det kan være som følge av aldersrelatert hørselstap, øreskade eller forstyrrelser i blodsirkulasjonen i nærheten av det indre øret. Sykehistorien er et viktig hjelpemiddel for å avdekke underliggende årsak. Det er viktig å avklare at det ikke foreligger tegn til hjerte- og karsykdom eller nevrologisk sykdom (1).

Behandling av tinnitus består av behandling av eventuelle komorbide tilstander som kan forverre symptomene, som for eksempel depresjon, insomni, vaskulær abnomali, hørselstap med mer (2). En rekke medikamenter, vitaminer, mineraler, naturmedisiner og sporstoffer har vært forsøkt i behandling mot tinnitus uten effekt (1,2). Kognitiv terapi er i øyeblikket den mest evidensbaserte behandling mot tinnitus (1,2). Mestringsteknikker kan være til hjelp for å lære seg å leve med tinnitus.

Evidensen som foreligger tyder på at bladekstrakt fra treet Ginkgo biloba ikke har effekt på tinnitus (3-5). Noen få studier har vist positiv effekt, mens de fleste studiene ikke har vist effekt (3). En metaanalyse av fire studier med 1543 pasienter som tok ginkgo viste ikke redusjon av tinntius (4).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Tinnitus, øresus. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 19. april 2018).
  2. 2. Dinces EA, MD. Treatment of tinntius. Version 37.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 12. april 2018).
  3. 3. Natural Medicines. Ginkgo. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/ (Sist oppdatert: 21. november 2018).
  4. 4. Saper RB. Clinical use of ginkgo biloba. Version 26.0. In: UpToDate. https://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 27. juli 2018).
  5. 5. National Center for Complementary and Integrative Health. Fact sheet: Ginkgo. https://nccih.nih.gov/health/ginkgo/ataglance.htm (Sist oppdatert: September 2016).