Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2018; spm.nr. 10886, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.12.2018

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Dorzolamid/timolol øyedråper og myasthenia gravis

Dato for henvendelse: 06.12.2018

RELIS database 2018; spm.nr. 10886, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmål fra farmasøyt.

Kan Cosopt (dorzolamid/timolol øyedråper) gi myasthenia gravis?

Bakgrunnen er en pasient som opplevde kraftløshet i 2-3 uker etter oppstart. Symptomene varte i to uker før tilnærmet full restitusjon. Det vises til at Felleskatalogen nevner myastenia som bivirkning. Hvilken dokumentasjon ligger til grunn for dette?

Pasienten bruker også to andre øyedråper mot glaukom, inkludert andre antiadrenerge preparater.

Kan det være interaksjon med disse?
Pasienten hadde også lungebetennelse i det aktuelle tidsrommet. Kan det spille inn?

SVAR: Vurdering
Vi vurderer det som usannsynlig at dorzolamid/timolol har utløst myasthenia gravis hos denne pasienten, i alle fall dersom sykdommen ikke forelå fra før. Betablokkere kan forverre symptomer ved eksisterende myastheni. Ved bruk av øyedråper er den systemiske eksponeringen liten, og om det vil være noen påvirkning vil det trolig først og fremst påvirke musklene rundt øyet (kunne gi ptose og diplopi). Andre forklaringer, inkludert infeksjon vurderes som mer sannsynlig forklaring på den forbigående svakheten.

Bakgrunn
Myasthenia gravis er en autoimmun sykdom, hvor antistoffer rettet mot acetylkolinreseptorer i de motoriske endeplatene, slik at signaloverføring fra nerve til tverrstripet muskel forstyrres. Bortsett fra hos nyfødte er dette ikke en forbigående tilstand (1).

Timolol er en betablokker. Det er vist at betablokkere kan nedsette funksjonen i signaloverføringen mellom nerve og muskel, noe som vil gi symptomforverring ved myasthenia gravis (2). Dette er bakgrunnen for advarsel mot forverring av myasthenia gravis i preparatomtalen for flere betablokkere.

Det advares mot at bruk av dorzolamid/timolol hos pasienter med myasthenia gravis kan få forverret sykdom eller symptomer som diplopi (dobbeltsyn), ptose (hengende øyelokk) og generell svakhet (3). Det er grunn til å tro at øyesymptomer vil være mest fremtredende ved bruk av betablokker-øyedråper. Risikoen for forverring vil trolig være større ved bruk av flere antiadrenerge preparater.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Myasthenia gravis. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 7. september 2018).
  2. 2. Herishanu Y, Rosenberg P. ß-Blockers and Myasthenia Gravis. Ann Intern Med 1975; 83(6): 834-5.
  3. 3. Lexicomp in UpToDate. Dorzolamide and timolol: Drug information. https://www.helsebiblioteket.no/ (Søk: 29. november 2018).