Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11588, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.06.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Magnesium ved obstipasjon i svangerskapet

Dato for henvendelse: 14.06.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11588, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmålet gjelder en gravid kvinne som er plaget med obstipasjon. Hun har tidligere hatt god effekt av magnesiumtilskudd som behandling over 1-3 dager: 1-2 tabletter à 300 mg. Hun har også benyttet samme dose for å behandle/forebygge «restless legs». Jordmor spør om dette er noe hun også kan ta i svangerskapet dersom ikke kostholdsråd eller fysisk aktivitet er tilstrekkelig. Hvilken dosering vil dere anbefale til dette formålet?

SVAR: Oppsummering/vurdering:
Magnesiumsalter fungerer som osmotisk virkende avføringsmidler, men magnesiumtilskudd er ingen anbefalt behandling mot forstoppelse i svangerskapet. Magnesiumtablettene som markedsføres i Norge har ikke forstoppelse, men magnesiummangel, som indikasjon, og magnesiumtilskudd bør ikke brukes uten at en lege har vurdert at det er behov for slik behandling. RELIS har tidligere konkludert med at tilskudd med inntil 360 mg magnesium daglig regnes som trygt for gravide. Det finnes lite informasjon om sikkerheten ved bruk av høyere doser magnesium under graviditet.

Behandling av forstoppelse hos gravide:
Førstevalget når gravide har behov for legemidler mot forstoppelse, er avføringsprodukter basert på laktulose og loppefrø. Disse regnes som sikre for lengre tids bruk under graviditet, ettersom preparatene virker lokalt i tarmen og i liten grad absorberes (1,2). Hvis laktulose eller loppefrø ikke har hatt tilstrekkelig effekt, kan gravide forsøke behandling med makrogol. Makrogol absorberes kun i små mengder, og det forventes følgelig ikke systemisk effekt eller påvirkning av fosteret. Dersom makrogol brukes over lengre tid bør man være oppmerksom på mulighet for elektrolyttforstyrrelser og dehydrering (1,2).

Hvis bruk av disse midlene ikke fører frem, kan det være aktuelt å bruke miniklyster et par ganger. Ved eventuell manglende effekt eller behov for langvarig behandling bør lege kontaktes.

Magnesiumtilskudd mot leggkramper hos gravide:
RELIS har tidligere besvart spørsmål om bruk av magnesiumtilskudd under graviditet ved leggkramper/rastløse ben. Deler av utredningene er gjengitt under (3-5):

Det finnes ingen klar anbefaling for hvor mye magnesium gravide kvinner kan bruke for behandling av leggkramper. RELIS har tidligere konkludert med at tilskudd med inntil 360 mg magnesium daglig regnes som trygt for gravide. Effekten på leggkramper er likevel usikker. Anbefalt dosering ved magnesiummangel er 360 mg magnesium daglig (15 mmol Mg 2+), fordelt på 3 doser à 120 mg magnesium. Denne doseringen gjelder også for gravide. Magnesiumtilskudd bør ikke brukes uten at en lege har vurdert at det er behov for slik behandling.

For kvinner og gravide er anbefalt inntak av magnesium (til sammen fra mat og eventuelt tilskudd) 280 mg daglig. De fleste gravide vil få dette behovet dekket gjennom et normalt og variert kosthold, uten å måtte ta ekstra magnesium i form av tilskudd. Ifølge Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM), regnes daglige doser av magnesiumtilskudd på 350 mg som trygt. En kilde oppgir at dette også gjelder for gravide. Det finnes lite informasjon om sikkerheten ved bruk av høyere doser magnesium under graviditet.

En kilde skriver at det ikke er sannsynlig at ekstra tilførsel av magnesium skal øke risikoen for fosterskader, uten at det er oppgitt noen terskelverdi eller øvre grense. I Legemiddelhåndboken er det beskrevet at magnesium (300–600 mg) har en viss dokumentasjon fra randomiserte studier, og kan brukes hos gravide med leggkramper. Effekten av magnesium kommer ikke umiddelbart, og for mange må behandlingen pågå i opptil 2-3 måneder før man får en eventuell effekt. Gastrointestinale plager og diaré er vanlige bivirkninger ved bruk av magnesiumtilskudd.

Referanser