Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2019; spm.nr. 11690, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 10.07.2019

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

Krystallfiolett 0,5% løsning som erstatning for 0,1%

Dato for henvendelse: 10.07.2019

RELIS database 2019; spm.nr. 11690, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Krystallfiolett 0,1% kan for tiden ikke skaffes. Kan det erstattes av krystallfiolett 0,5%, med bruk på samme indikasjon (sår på hud). Kan denne styrken brukes i behandling av spedbarn med sår i munnen?

SVAR: Krystallfiolett 0,5% vandig løsning er omtalt i Norsk Elektronisk Legehåndbok (NEL) som et alternativ ved blant annet intertrigo og bleiedermatitt (1,2). For bleiedermatitt nevnes krystallfiolett 0,1-0,5% løsning.

Når det gjelder pensling i munnen til spedbarn er det ikke anbefalt å bruke krystallfiolett uansett styrke etter det vi kan se. Ved søk i PubMed er det stort sett referanser til behandling av orofaryngeal candidiasis og ikke til munnsår av andre årsaker. Verdens Helseorganisasjon har retningslinjer for behandling av orofaryngeal candidiasis hos barn og voksne med HIV, der de skriver at bruk av krystallfiolett («Gentian violet») ikke lenger anbefales (3). Det er i første rekke nystatin og flukonazol som anbefales i denne veilederen. Det er begrenset dokumentasjon for oral pensling med krystallfiolett og det er sett ulcerasjoner i munnslimhinne etter bruk av krystallfiolett (4,5).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Intertrigo. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 24. mai 2017).
  2. 2. Norsk elektronisk legehåndbok. Bleiedermatitt. https://legehandboka.no/ (Sist endret: 18. juli 2018).
  3. 3. World Health Organization 2014.Guidelines on the treatment of skin and oral HIV-associated conditions in children and adults. 12. Evidence and recommendations on oropharyngeal candidiasis. https://www.who.int/maternal_child_adolescent/documents/skin-mucosal-and-hiv/en/, sett 9. juli 2019.
  4. 4. Douvoyiannis M, Swank C. The worst thrush I have ever seen. Pediatr Emerg Care 2016; 32: 614–5.
  5. 5. Pienaar ED, Young T, Holmes H. Interventions for the prevention and management of oropharyngeal candidiasis associated with HIV infection in adults and children. Cochrane Database Syst Rev 2010 Nov 10;(11):CD003940. doi: 10.1002/14651858.CD003940.pub3.