Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1232, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.01.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

NSAIDs og øresus

Dato for henvendelse: 11.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1232, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Ung kvinne brukte naproxen i kort kur. Hun har hatt øresus i 4 måneder etter seponering. Lege spør hvor lenge man kan forvente å ha øresus etter NSAIDS-bruk.

SVAR: I de fleste tilfeller er øresus og hørselstap i forbindelse med bruk av NSAIDs forbigående og kan være et tegn på høye plasmakonsentrasjoner (1). Som regel normaliseres hørselstapet i løpet av 24-72 timer etter seponering av NSAID. Det finnes imidlertid også rapporter om pasienter som har fått permanent hørselsskade, disse har ofte hatt redusert nyrefunksjon, revmatiske sykdommer eller høy alder (2). Imidlertid finnes det også rapporter om langvarig tinnitus og hørseltap hos unge, ellers friske pasienter. RELIS har tidligere besvart et spørsmål om en slik pasient (3). Utredning 2 og 3 vedlegges.

Referanser
  1. 1. Risser A, Donovan D et al. NSAID prescribing precautions. Am Fam Physician 2009; 80: 1371-8.
  2. 2. RELIS database 2010; spm.nr. 6352, RELIS Vest. (www.relis.no/database).
  3. 3. RELIS database 2004; spm.nr. 2449, RELIS Sør. (www.relis.no/database)