Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1269, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 23.01.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Butylskopolamin mot menstruasjonssmerter?

Dato for henvendelse: 23.01.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1269, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient har fått forskrevet Buscopan tabletter (hyoscine butylbromide) mot menstruasjonssmerter i Storbritannia.
Lege i Norge spør om preparatet kan brukes mot menstruasjonssmerter før eventuell forskrivning på registreringsfritak.

SVAR: Hyoscin og butylskopolamin er ulike navn på samme kjemiske stoff med ATC-nummer A03BB01. Det er et antimuskarinergt (antikolinergt) stoff med sentral og perifer virkning. Hyoscinbutylbromid eller -hydrobromid har vært brukt mot dysmenoré (menstruasjonssmerter) på grunn sin spasmolytiske virkning, men British National Formulary (BNF) anser ikke lenger at spasmolytika generelt gir tilstrekkelig lindring ved denne tilstanden (1).

I Norge finnes Buscopan injeksjonsvæske til bruk ved spasmer og motilitetsforstyrrelser i mage-tarmkanalen, spasmer og dyskinesier i galleveiene, spasmer i urinveiene og krampetilstander i de kvinnelige genitalia (2).

I Storbritannia finnes Buscopan tabletter 10 mg som inneholder hyoscinbutylbromid. Godkjent indikasjon for preparatet er lindring av spasmer i urogenitaltrakten og gastrointestinaltrakten og for symptomatisk lindring av irritabel tarm-syndrom (IBS). Bruk mot dysmenoré er ikke omtalt i den godkjente preparatomtalen (3).

Selv om dysmenoré ikke er godkjent indikasjon i Storbritannia for Buscopan tabletter, kan det basert på ovenstående ikke utelukkes at noen bruker det mot slike plager med god effekt. Bivirkninger vil være som for andre antikolinerge legemidler.

Referanser
  1. 1. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Hyoscine. http://www.medicinescomplete.com/ (20. januar 2012).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Buscopan injeksjonsvæske. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 19. oktober 2011).
  3. 3. Datapharm. The electronic Medicines Compendium (eMC) UK. Buscopan tablets. http://www.medicines.org.uk (Sist endret: november 2011).