Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1577, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.04.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Meningokokkvaksine og epilepsi behandlet med lamotrigin

Dato for henvendelse: 17.04.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1577, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En pasient med epilepsi som behandles med lamotrigin (Lamictal) ønsker meningokokkvaksine (Menveo) i forbindelse med russetiden, og allmennpraktiker spør om det er greit.

SVAR: Verken preparatomtalen til Menveo (1), Folkehelsinstituttets anbefalinger om meningokokkvaksinering av russ (2), eller vaksinasjonsboken (3) sier noe spesielt om vaksinering av pasienter med epilepsi eller pasienter som behandles med lamotrigin.
RELIS har diskutert spørsmålet med Vaksineavdelingen på Folkehelseinstituttet, og de mener at det ikke foreligger kontraindikasjon mot at denne pasienten får meningokokkvaksine så lenge han/hun er i stabil fase av sin epilepsisykdom og ikke under utredning. For blant annet pasienter med epilepsi vil vaksinering være fordelaktig da krampeterskelen kan bli nedsatt dersom pasienten får meningokokksykdom (4).

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Menveo. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 26. juli 2011).
  2. 2. Folkehelseinstituttet. Meningokokkvaksinering av russ - informasjon om vaksine (sist oppdatert 10. februar 2012). http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_5565&MainArea_5661=5565:0:15,1223:1:0:0:::0:0&MainLeft_5565=5544:95750::1:5569:10:::0:0 (16. april 2012).
  3. 3. Folkehelseinstituttet. Vaksinasjonsboken: Meningokokkvaksiner (sist oppdatert 21. februar 2012). http://www.fhi.no/eway/default.aspx?pid=233&trg=MainLeft_6039&MainArea_5661=6039:0:15,4488:1:0:0:::0:0&MainLeft_6039=6041:68699::1:6043:16:::0:0 (16. april 2012).
  4. 4. Lege. Vaksineavdelingen, Folkehelseinstituttet, pers.medd. 16. april 2012.