Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1624, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.04.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Vocal Cord Dysfunction som mulig bivirkning

Dato for henvendelse: 27.04.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1624, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En nyretransplantert pasient i 30-årene utviklet i løpet av det siste året tungpust. Han ble lagt inn på sykehus for 9 måneder siden med ventilasjonssvikt som ble noe bedret ved doseøkning av prednisolon. Ved bronkoskopi finnes stemmebåndsdysfunksjon der stemmebåndene har tendens til å lukke seg i stedet for å åpnes ved innpust. Dette vil forklare hans pusteplager og kalles for Vocal Cord Dysfunction eller Paradox Vocal Cord Motion. Legen så ingen hevelse i larynx, men kan ha fått inntrykk av litt økt tonus i hele larynxapparatet.

Pasienten bruker i dag:
Takrolimus (Prograf) 1 gram 2 ganger daglig.
Nifedipin (Adalat Oros) 60 mg daglig.
Entekavir (Baraclude) 0,5 mg daglig.
Klobetasol krem (Dermovat) to ganger daglig.
Prednisolon 5-20 mg daglig
Furosemid (Diural) 40mg daglig.
Kandesartan (Atacand) 8 mg daglig (startet opp etter symptomdebut for pustevanskene).

Lege spør om pasientens pusteproblem kan skyldes noen av legemidlene.

SVAR: Vi har ikke kunnet finne rapporter om at Paradoxical vocal cord motion (PVCM) eller Vocal cord dysfunction eller har vært knyttet til legemiddelbruk, verken i litteraturen eller i preparatomtaler (PubMed, 1-8). Årsaken til PVCM synes i de fleste tilfeller å være psykosomatisk og en ny studie finner at dette er tilfelle for 70 % av pasientene. Andre årsaker som har vært foreslått er gastroøsofagal refluks, nevrologiske årsaker eller irritanter (1,2).

Takrolimus og nifedipin har vært forbundet med dyspné (3,4), men det er ikke rapportert at dette har noen forbindelse med PVCM. Kandesartan har også i enkelte tilfeller vært forbundet med angst eller depresjon (5).

Referanser
  1. 1. Saxon KG, Sjapiro J. Paradoxical vocal cord motion . In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 20. desember 2011).
  2. 2. Koester MC, Amundson CL. Paradoxical vocal cord motion: classification and treatment. Laryngoscope 2012; 122: 844-53.
  3. 3. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Adalat. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 14. mars 2012).
  4. 4. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Prograf. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 7. november 2011).
  5. 5. Lexi-drugs in Lexicomp. Candesartan. http://www.helsebiblioteket.no/ (27. april 2012).
  6. 6. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Baraclude. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 12. mai 2011).
  7. 7. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Diural. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 16. oktober 2006).
  8. 8. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Prednisolon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 22. februar 2008).