Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1753, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 06.06.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Seponering av simvastatin hos mann med barneønske

Dato for henvendelse: 06.06.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1753, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mann med hyperkolesterolemi behandles med simvastatin. Nå har han ønske om barn og har fått beskjed av lege om at han da må seponere simvastatin. Ser at spørsmål om dette medikamentets eventuelle påvirkning på sædkvalitet er drøftet i juni 2010; foreligger det studier etter dette? Bør pasienten seponere medikamentet som foreslått? Spørsmålet stilles av en annen lege.

SVAR: RELIS vurderte et lignende spørsmål i 2010 (1). Ved søk i PubMed har vi ikke funnet vesentlig ny informasjon. Det ser ikke ut til at statiner har effekt på spermatozoer eller har vært forbundet med særlige endringer i testosteronnivå, men det er noe varierende funn. Et par publikasjoner fra 2010/11 (2,3) beskriver redusert testosteronnivå, den ene også en høyere forekomst av hypogonadisme blant statinbehandlede pasienter (2). En annen studie fant ikke endrede verdier (4). Sammenhengen er ikke avklart, og det er foreslått at det kan skyldes en underliggende hypogonadisme på grunn av endokrine forandringer og fedme hos enkelte pasienter.

Dokumentasjonen er sparsom når det gjelder dette. Vi kjenner ikke til hva som ligger bak legens råd, som kan skyldes andre faktorer. Ut fra det man vet i dag ser det ikke ut til at statinbruk hos menn er forbundet med redusert fertilitet eller fosterskade (5). Vi har ikke funnet noen råd om at mann som planlegger barn, ikke kan bruke simvastatin. Vi foreslår å høre med legen om årsaken til anbefalingen og om det er andre forhold som har spilt en rolle.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2010; spm.nr. 4552, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
  2. 2. Corona G, Boddi V, et al. The effect of statin therapy on testosterone levels in subjects consulting for erectile dysfunction. J Sex Med 2010; 7: 1547-56.
  3. 3. Cohen PG. Statins and male hypogonadism. J Sex Med 2011; 8: 1826.
  4. 4. Mondul AM, Selvin E, et al. Association of serum cholesterol and cholesterol-lowering drug use with serum sex steroid hormones in men in NHANES III. Cancer Causes Control 2010; 21: 1575-83.
  5. 5. Klasco RK, editor. Simvastatin (Reprotox). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (søk 5. juni 2012).