Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 1883, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 09.07.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Mykofenolsyre og graviditet

Dato for henvendelse: 09.07.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 1883, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En ung kvinne som bruker mykofenolsyre (CellCept) er blitt gravid.
Behandlende lege ønsker opplysninger om risiko for fosterskader ved slik bruk i første trimester.

SVAR: Mykofenolsyre er et immunosuppressivt medikament som påvirker purinsyntesen. Det er ikke kjent om mykofenolsyre går over via placenta, men lav molekylvekt (319) og moderat lang halveringstid tilsier at fosteret vil kunne eksponeres (1). Dyreforsøk i forskjellige arter har vist føtal resorpsjon og teratogen effekt på CNS, hjerte, nyre og gastrointestinaltraktus hos avkom og tyder på slik passasje (1-3).

Det finnes lite erfaring med bruk av mykofenolsyre til gravide, men spontanabort og alvorlige fosterskader har vært forbundet med bruk av medikamentet. Stoffets virkningsmekanisme og enkeltrapporter om forekomst av fosterskader som utgjør et uvanlig misdannelsesmønster tyder på at mykofenolsyre har teratogen effekt også i menneske (4,5). Rapportene om misdannelser omfatter reduksjon og deformasjon av ytre ører (microtia), leppe-ganespalte, hypoplasi av fingre og tånegler, mellomgulvsbrokk, medfødte hjertefeil og unormalt liten over- og/eller underkjeve (micrognathia) (6).

På denne bakgrunn frarådes graviditet under pågående behandling med mykofenolsyre. Prevensjon anbefales før behandling initieres, under behandling og i seks uker etter avsluttet behandling (1,2,4). Ved legemiddeleksponering tidlig i svangerskapet bør videre fortsettelse av graviditeten nøye vurderes (4).

Referanser
  1. 1. Briggs GG, Freeman RK et al, editors. Drugs in pregnancy and lactation. A reference guide to fetal and neonatal risk 2011; 9th ed.: 990-1.
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) CellCept. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 27. mai 2011).
  3. 3. Schaefer C, Peters P et al., editors. Drugs during pregnancy and lactation 2007; 2nd ed.: 325-6.
  4. 4. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterskador. Mykofenolat. http://www.janusinfo.se/gravreg/ (Sist endret: 4. oktober 2011).
  5. 5. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Kap. G7 Graviditet og legemidler. Mykofenolat. http://www.legemiddelhandboka.no/ (29. juni 2012).
  6. 6. Koren G. Mycophenolate mofetil. Emerging as a potential human teratogen. Canad Fam Physician 2008; 54: 1112-3. (www.motherisk.org/)