Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2050, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.09.2012

 • RELIS Sør-Øst

 • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Informasjon om Alpha-GPC og Oxiracetam

Dato for henvendelse: 13.09.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2050, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Sykepleier har spørsmål angående følgende produkter: Alpha-GPC og Oxiracetam. Alpha GPC selges også som et kosttilskudd under navnet Huperzine-A og er også å finne i noe som heter HGH (for muskelbygging). Sykepleier spør om stoffene kan ha minnevirkningen, og i så fall hvordan de virker på menneskehjernen. Er disse stoffene farlig på noen måte?

For Alpha-GPC angis det: Water soluble form of choline that rapidly penetrates the blood brain barrier. It is more potent than other forms of choline (bitartrate, citrate, DMAE, phosphatidylcholine, CDP-Choline) for raising neurotransmitter, Acetylcholine, which helps in enhancing memory. Oxiracetam – Works faster than all other racetams. Boosts brain ATP levels (Mental Energy). Helps increase communication between your left and right sides of the brain, resulting in improved creativity, perception, and comprehension. Increase AchAT (Choline Acetylcholinetranferase) the neuro-enzyme that creates Acetylcholine (Memory Support). Has a more potent AMPA receptor enhancing effect than both Aniracetam and Piracetam, resulting in better focus, memory and concentration.

SVAR: Oxiracetam (oksiracetam)
Det finnes ingen godkjente legemidler med oksiracetam i Norge (1). Oksiracetam har tidligere vært brukt som et legemiddel mot demens, blant annet i Italia med preparatnavn som Neupan, Nevuraciv og Neuromet. Disse er avregistrert (2a). Forskningen på oksiracetam fant hovedsakelig sted for over 10 år siden (3). En fase II studie med oksiracetam ble stoppet i USA på grunn av mangel på effekt på Alzheimers sykdom (2a). I en oversiktsartikkel fra 2010 angis det at oksiracetam ikke lenger er i klinisk bruk (3). I denne artikkelen diskuteres mulige virkningsmekanismer for oksiracetam og lignende substanser. Siden det er begrenset erfaring med bruk av oksiracetam vet man heller ikke så mye om bivirkninger, men psykomotorisk eksitabilitet og søvnforstyrrelser er beskrevet. Vi har ikke funnet kliniske studier der effekt av oksiracetam har blitt sammenlignet med andre racetamer (Pubmed). På internett kan man antageligvis finne at stoffet selges fremdeles, men RELIS advarer generelt mot å kjøpe slike produkter over internett. RELIS vurderer det slik at påstandene som presenteres i reklameteksten som er referert av spørsmålsstiller, er av tvilsom karakter. For mer informasjon og forsiktighetsregler ved kjøp av legemidler over internett, se Legemiddelverkets hjemmeside (4).

Alpha-GPC
Alpha-GPC går også under navnene gliatilin, l-alpha-glycerylfosforylkolin eller kolin alfoscerat (engelsk: choline alfoscerate). Av våre standard databaser (2,5-10), er det kun én som nevner dette stoffet (2b). Alpha-GPC er en forløper for acetylkolin som er en viktig nevrotransmitter i hjernen. Gliatilin selges blant annet i Hellas, Italia, Polen og Russland.

Demens er en fellesbetegnelse på en rekke kronisk progressive kortikale og subkortikale tilstander i hjernen som er kjennetegnet ved ervervet kognitiv svikt, svikt av emosjonell kontroll og sviktende funksjonsevne i forhold til dagliglivets funksjoner (11). Over halvparten av de som har demens har Alzheimers sykdom, og sentralt i utviklingen av Alzheimers sykdom er tapet av kolinerg funksjon. Dette er også utgangspunktet for mye av forskningen innen medikamentell behandling av Alzheimers sykdom, som går på å øke kolinerg aktivitet i hjernen. For behandling av demens anses forløpere for acetylkolin, som i dette tilfellet alpha-GPC, ikke å være særlig effektive. En analyse av studier fra 10 år tilbake antydet at bruk av alpha-GPC kunne ha noe effekt hos pasienter med Alzheimers sykdom eller vaskulær demens eller hos pasienter med akutt cerebrovaskulær sykdom. De siste 10 årene har klinisk forskning på alpha-GPC vært omtrent fraværende, bortsett fra noen studier fra Russland (på russisk) (Pubmed).

Huperzine A er ikke det samme som alpha-GPC. Huperzine A er en kolineesterase-hemmer. Det betyr at stoffet hemmer nedbrytningen av nevrotransmittere i hjernen, blant annet acetylkolin. Huperzine A anbefales ikke brukt fordi det finnes lite dokumentasjon for både sikkerhet og effekt, og fordi det finnes andre alternativer. Flere kolinesterase-hemmere er godkjente legemidler for behandling av Alzheimers sykdom (12).

Konklusjon
For egenbehandling av demens fremstår preparater som Alpha-GPC og Oxiracetam som uegnet. Interessen for og forskningen på disse stoffene ser ut til å ligger nærmere 10 år tilbake i tid, og sikkerhet og effekten er dårlig dokumentert. Dersom en pasienten trenger behandling for sin demens anbefales kontakt og nærmere utredning hos fastlegen. RELIS advarer generelt mot å kjøpe slike produkter over internett.

Referanser
 1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtaler (SPC). http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Søk: 7. september 2012).
 2. 2. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. (a) Oxiracetam, (b) Choline Alfoscerate. http://www.helsebiblioteket.no/ (10. september 2012).
 3. 3. Malykh AG, Sadaie MR. Piracetam and piracetam-like drugs. From basic science to novel clinical applications to CNS disorders. Drugs 2010; 70(3): 287-312.
 4. 4. Statens legemiddelverk. Internett og legemidler. http://www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____83197.aspx (Sist gjennomgått: 29. september 2011)
 5. 5. Natural Medicines Comprehensive Database. http://www.naturaldatabase.com/ (søk 10. september 2012).
 6. 6. Medicines Complete. http://www.medicinescomplete.com/ (søk 10. september 2012).
 7. 7. Mayo Clinic. http://www.mayoclinic.com (søk 10. september 2012).
 8. 8. DrugDigest. www.drugdigest.org/wps/portal/ddigest (søk 10. september 2012).
 9. 9. National Center for Complementary and Alternative Medicine. http://nccam.nih.gov/ (søk 10. september 2012)
 10. 10. Lexicomp. http://www.helsebiblioteket.no/ (søk 10. september 2012).
 11. 11. Norsk elektronisk legehåndbok. Alzheimers demens. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 16.04.2012).
 12. 12. Mayo Clinic. Huperzine A: Can it treat Alzheimer's? http://www.mayoclinic.com/health/huperzine-a/AN02022 (23. november 2011).