Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2325, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 28.11.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Øker vitamin B6 biotilgjengeligheten av magnesium?

Dato for henvendelse: 28.11.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2325, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: I flere land finnes preparater som inneholder kombinasjon av magnesium salt og vitamin B6 (pyridoksin) for å øke biotilgjengelighet av magnesium. Er det noen undersøkelser som bekrefter at slik kombinasjon virker bedre sammenlignet med ren tilskudd av magnesium salt?

SVAR: Absorpsjon av magnesium skjer i jejunum og ileum ved både aktiv transport og passiv diffusjon. Den aktive transporten er delvis avhengig av vitamin D og paratyroidea hormon (1). Biotilgjengeligheten til magnesium er ca. 30 %. Mineralet utskilles via nyrene, og reabsorberes i proksimale tubuli. Utskillelsen er direkte relatert til plasmakonsentrasjonen og nyrefunksjonen (2).

Økt tap av magnesium i urinen forekommer ved diabetisk ketoacidose, hyperparathyreoidisme, hypertyreoidisme, hyperaldosteronisme og alkoholisme. Diaré kan, selv bare etter noen få dager, føre til magnesiummangel hos barn (2).

I vitenskapelig litteratur har vi ikke funnet at det er anbefalt å kombinere magnesium salt med pyridoksin ved magnesiummangel (1-5).

Det har vært postulert at tilskudd av pyridoksin kan øke absorpsjonen av magnesium eller ha en rolle i aktiv transport av mineraler over cellemembraner, men vi har ikke funnet at dette er godt dokumentert (Pubmed, 6-8).

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet at det er vitenskapelig dokumentert at inntak av vitamin B6 øker absorpsjonen av magnesium.

Referanser
  1. 1. Mason, P, editor. Dietary Suppplements. Magnesium. http://www.medicinescomplete.com/ (23. november 2012).
  2. 2. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. Magnesium. http://www.legemiddelhandboka.no/ (23. november 2012).
  3. 3. Yu ASL, Kala GK. Evaluation and treatment of hypomagnesemia. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 2. juli 2012).
  4. 4. Klasco RK, editor. Magnesium (Drug Evaluation). Micromedex. http://www.thomsonhc.com/ (23. november 2012).
  5. 5. Natural Medicines Comprehensive Database. Magnesium. http://www.naturaldatabase.com/ (23. november 2012).
  6. 6. Eisinger J, Dagorn J. Vitamin B6 and magnesium. Magnesium 1986; 5(1): 27-32. (Abstract)
  7. 7. Lee CM, Leklem JE. Blood magnesium constancy with vitamin B-6 supplementations in pre- and post-menopausal women. Ann Clin Lab Sci 1984; 14(2): 151-4. (Abstract)
  8. 8. Abraham GE, Schwartz UD et al. Effect of vitamin B-6 on plasma and red blood cell magnesium levels in premenopausal women. Ann Clin Lab Sci 1981; 11(4): 333-6. (Abstract)