Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2012; spm.nr. 2382, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.12.2012

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Dosering ved overgang fra digitoksin til digoksin

Dato for henvendelse: 18.12.2012

RELIS database 2012; spm.nr. 2382, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Pasient bruker digitoxin 50 mikrogram daglig. Preparatet har gått ut av markedet, og pasienten må byttes til Lanoxin (digoksin). Hvor stor dose skal gis og hvor hyppig skal dette legemidlet doseres til pasienten?

SVAR: Statens legemiddelverk har publisert retningslinjer for overgang fra digitoksin til digoksin (Lanoxin med flere) (1).

Pasientens nyrefunksjon har stor betydning for dosering av digoksin, og bør sjekkes før pasienter starter med digoksin.
Erfaring fra den pågående byttesituasjonen viser at enkelte pasienter krever betydelig lengre utvaskingsperiode for å komme tilstrekkelig langt ned i digitoksinkonsentrasjon før man starter opp med digoksin enn det som er angitt ovenfor. For mange pasienter er også doseringene som er angitt i tabellen fra Legemiddelverket for høye, og det er derfor grunn til å starte forsiktig ved oppstart med digoksin. Behandlingen skal monitoreres med serumkonsentrasjonsmålinger.
RELIS har publisert praktiske råd for dosering og serumkonsentrasjonsmåling (2).

For at det skal være lettere å individualisere doseringen, er det kommet digoksinpreparater med annen tablettstyrke enn Lanoxin på det norske markedet. Blant annet finnes et preparat med styrke 62,5 mikrogram pr tablett (Digoxin Nycomed). Vær oppmerksom på at noen preparater angir tablettstyrken i milligram mens andre bruker mikrogram. Feildoseringer (overdoseringer) har forekommet fordi helsepersonell i Norge er lite kjent med digoksin og bruk av preparatene!
Informasjon om tilgjengelige preparater kan finnes i Legemiddelsøket på Legemiddelverkets hjemmesider (3).

Spørsmålsstiller har fått oversendt lenke til referansene.

Referanser
  1. 1. Madsen S. Overgang fra digitoksin til digoksin hos voksne (sist gjennomgått 23. mars 2012). Statens legemiddelverks nettsider http://www.legemiddelverket.no (5. desember 2012).
  2. 2. Giverhaug T, Halvorsen KH. Praktiske råd for sikrere bytte fra digitoksin til digoksin (publisert 13. november 2012) RELIS' nettsider http://www.relis.no (5. desember 2012).
  3. 3. Statens legemiddelverks nettsider. Legemiddelsøk. http://www.legemiddelverket.no