Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2541, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 04.02.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Hva er Mouches Volantes?

Dato for henvendelse: 04.02.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2541, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Hva er Mouches Volantes? Hvorfor oppstår dette og hva er behandlingsregimet mot dette?

SVAR: Mouches volantes eller "flygende fluer" er små cellerester i øyets glasslegeme. Det oppfattes som gråaktige flekker som flyter rundt i synsfeltet. Det er et svært vanlig fenomen og behandles ikke medikamentelt (1,2).

Dersom man plutselig skulle får mange og store flekker, lysglimt og tap av synsfelt kan det imidlertid være tegn på alvorlig sykdom som for eksempel netthinneavløsning. Dersom det er mistanke om netthinneavløsning må lege kontaktes umiddelbart. Økende alder, nærsynte personer og diabetikere har økt risiko (1,2).

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Skygge, tåkesyn, flekker og flimring. http://www.legehandboka.no/ (29. juli 2010).
  2. 2. Patient information: Detached retina (the basics) In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (31. januar 2013).