Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Se øverst til høyre
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2550, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 05.02.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Prevensjonsmiddel til kvinne i 40-årene med migrene

Dato for henvendelse: 05.02.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2550, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: Det gjelder en 43 år gammel kvinne med fluktuerende migrene. Det mistenkes at migrenen er østrogenrelatert. Hun skal bytte fra hormonspiral til et annet prevensjonsmiddel. Det spørres om hvilket prevensjonsmiddel som vil være best ved migrene. Pasienten er forøvrig ikke-røyker og normalvektig.

SVAR: RELIS har flere ganger utredet bruk av prevensjonspreparater i forbindelse med migrene (1-4, vedlegges).

I dette tilfellet er det ikke angitt om kvinnen har migrene med eller uten aura. Kvinner som har migrene med aura bør uansett alder, ikke bruke østrogenholdige prevensjonmidler (1,5). På bakgrunn av kvinnens alder (>35 år) mener både Verdens helseorganisasjon (WHO) og the American College of Obstetricians and Gynecologists at risikoen ved bruk av østrogenholdige prevensjonsmidler vanligvis vil overgå fordelen ved bruk (1,4,5). International headache society er mer liberal i sine anbefalinger, og angir at det for pasienter i denne aldersgruppen må gjøres en individuell nytte/risiko-vurdering med en helhetlig klinisk vurdering (6).

Dersom østrogenholdige prevensjonsmidler vurderes som et behandlingsalternativ ved østrogenrelatert migrene, kan kontinuerlig bruk av monofasisk p-pille være aktuelt (5,7). For kvinner med menstruasjons/østrogenrelatert migrene vil tradisjonell bruk av p-piller med tablettfrie uker sannsynligvis ikke være gunstig, på grunn av svingningene de gir i østrogennivået (5).

Aktuelle prevensjonsmidler uten østrogen, er rene gestagenpreparater som minipiller, hormonspiral, depot-injeksjon og implantat. Andre alternativer er ikke-hormonelle prevensjonsmidler som kobberspiral, pessar og kondom (1,8).

Referanser
  1. 1. Prevensjonsmidler og migrene. RELIS database 2012; spm.nr. 2123, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. Antikonsepsjon, migrene og risiko for hjerneslag. RELIS database 2010; spm.nr. 6507, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  3. 3. P-piller ved gallestein, diabetes og migrene. RELIS database 2012; spm.nr. 7234, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  4. 4. Hormonell prevensjon til kvinner over 40 år. RELIS database 2010; spm.nr. 6303, RELIS Vest. (www.relis.no/database)
  5. 5. Calhoun AH. Estrogen-associated migraine. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 7. mai 2012).
  6. 6. Edlow A, Bartz D. Hormonal contraceptive options for women with headache: A review of the evidence. Rev Obstet Gynecol 2010; 3(2): 55-65.
  7. 7. Faubion SS, Casey PM et al. Hormonal Contraception and Migraine: Clinical Considerations. Curr Pain Headache Rep 2012; 16: 461-6.
  8. 8. Prevensjon og migrene med aura. RELIS database 2012; spm.nr. 1856, RELIS Sør-Øst. (www.relis.no/database)