Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 2714, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 18.03.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

P-piller til ungdom - annenhåndsvalg

Dato for henvendelse: 18.03.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 2714, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Det gjelder foreskrivning av p-piller. Microgynon/Loette (levonorgestrel/østrogen) er førstevalg, men det er ikke sjelden det kommer pasienter som av ulike grunner ikke kan/vil stå på kombinasjonspiller med levonorgestrel. For eksempel på grunn av uutholdelige bivirkninger. Hva er da anbefalt 2. valg? Er da p-piller med desogestrel eller drospirenon å foretrekke mtp. tromboserisiko?

SVAR: Som det nevnes her er kombinasjonspille med østrogen og levonorgestrel førstevalg til jenter som ønsker p-pille, da disse gir lavest risiko for blodpropp. Et aktuelt valg kan også være progestogenpillen Cerazette. Denne gir ikke økt risiko for blodpropp hos friske kvinner, men gir oftere blødningsforstyrrelser (1).

De andre p-pillene vi har i Norge inneholder i tillegg til østrogen progestogenene desogestrel (Marvelon og Mercilon), drospirenon (Finminette, Rubira, Yasmin, Yasminelle og Yaz) eller nomegestrol (Zoely). For p-piller med lavdosert østrogen (20 µg) er den relative risikoen for venøse tromber med desogstrel og drospirenon henholdsvis 5 og 6 ganger høyere enn for ikke-brukere av p-piller. Til sammenligning er den relative risikoen ved p-pille med levonorgestrel 3 ganger økt sammenlignet med kvinner som ikke bruker p-piller. For nomegestrol er relativ risiko ikke kjent. For p-piller med 3. generasjonsgestagener (dvs. kun desogestrel i Norge) er det sett i epidemiologiske studier at p-piller med lavdose østrogen (20 µg) gir 18 % lavere risiko for venøs tromboemboli enn p-piller med 30-40 µg østrogen (2).

Vi har ikke funnet noen konkrete anbefalinger på hvilken p-pille som bør være annenhåndsvalg. Legemiddelverket sier i en artikkel at dersom kvinnen ikke er fornøyd med en levonorgestrelbasert p-pille, kan hun gå over til andre p-piller eller andre former for hormonell prevensjon (3). Institut for rationel farmakoterpai i Danmark sier at kvinner som ikke er disponert for hverken venøse eller arterielle tromber kan, etter informasjon om risikoøkning, skifte fra en p-pille med levonorgestrel til en p-pille med 3. eller 4. generasjons gestagen (2). Det vil si p-pille med henholdsvis desogestrel eller drospirenon.

KONKLUSJON
Dersom kvinner ikke kan eller vil bruke kombinasjons p-pille med levonorgestrel, vil det tryggeste alternativet være å velge progestogenpillen Cerazette. Andre p-piller, med innhold av desogestrel og drospirenon, har høyere risiko for venøse tromber enn levonorgestrel. Det er ikke noen klar anbefaling om hva som bør være annenhåndsvalg, men trolig bør p-piller med lavt østrogeninnhold velges. Kvinner som velger andre kombinasjonspiller enn de med levonorgestrel bør informeres om økt risiko for blodpropp.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Nyere p-piller dobler risikoen for blodpropp - velg smart.
  2. 2. Institutt for Rationel Farmakoterapi. Spørgsmål og svar om hormonel kontraception og trombose. www.irf.dk (24. januar 2013)
  3. 3. Hortemo S., Madsen S. Hvilken p-pille bør være førstevalg? Tidsskrift for helsesøstre 2012; 1: 10-13.