Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3218, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 27.08.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Kan p-pille av kombinasjonstype brukes mot gjennombruddsblødninger ved bruk av p-stav?

Dato for henvendelse: 27.08.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3218, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Spørsmål fra apotek. Kan Microgynon (levonorgestrel/etinyløstradiol) brukes for å stoppe mellomblødninger hos en kvinne frem til hun får seponert p-staven Nexplanon (etonogestrel), det vil si at begge legemidlene brukes samtidig?

SVAR: Microgynon inneholder levonorgestrel 150 µg og etinyløstradiol 30 µg (1). Nexplanon inneholder etonogestrel. Initialt frigjøres ca. 60-70 µg/dag fra p-staven, men frigjøringshastigheten synker med tiden, slik at den ved slutten av det tredje året er på ca. 25-30 µg/døgn (2).

En normal endometrieblødning forekommer ved reduksjon av gestagen i et tidligere østrogenpåvirket endometrium. Østrogen stimulerer proliferasjon av endometriet. Kontinuerlig tilførsel av gestagen vil gi et atrofisk endometrium (3).

Gjennombruddsblødninger er uforutsette endometrieblødninger hos brukere av hormonell antikonsepsjon. Mekanismen for gjennombruddsblødninger hos gestagenbrukere er ikke fullstendig klarlagt, men økt overflatisk karskjørhet er essensielt. Kontinuerlig gestageneksponering endrer utviklingen av vaskulaturen i endometriet. Blodkarene blir uregelmessig fordelt, overflatisk forstørret og skjøre, hvilket gjør at de blir lettblødende ved minimalt påvirkning (4,5).

Det er veldig sparsomt med data som støtter medikamentelle intervensjoner mot gjennombruddsblødninger, og det er ingen studier som støtter bruk over lengre tid. Mifepriston og andre gestagenantagonister eller reseptormodulatorer kan ha effekt ved gjennombruddsblødninger hos brukere av rene gestagenpreparat. NSAIDs har også vært foreslått. P-piller med lave doser østrogen og gestagen kan også forsøkes (4,5). Disse vil gi noe økt risiko for doseavhengige gestagenbivirkninger, noe avhengig av hvor lenge kvinnen har brukt p-stav.

KONKLUSJON
Ved bruk av p-stav er det en kontinuerlig gestagenpåvirkning av endometriet. Det er sparsomt med data vedrørende effekt av medikamentell intervensjon ved gjennombruddsblødninger. Imidlertid kan det forsøkes å starte opp med p-pille av kombinasjonstypen (som Microgynon) for å forkorte blødningsepisodene. Samtidig bruk av p-stav og p-piller vil gi økt risiko for doseavhengige gestagenbivirkninger.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Microgynon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 17. januar 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Nexplanon. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 6. august 2013).
  3. 3. Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell. L3.10.3 Østrogen-gestagen. http://www.legemiddelhandboka.no/ (26. august 2013).
  4. 4. Hickey M, Fraser IS. Iatrogenic unscheduled (breakthrough) endometrial bleeding. Rev Endocr Metab Disord 2012; 13(4): 301-8.
  5. 5. Mansour D, Bahamondes L et al. The management of unacceptable bleeding patterns in etonogestrel-releasing contraceptive implant users. Contraception 2011; 83(3): 202-10.