Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2013; spm.nr. 3282, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 13.09.2013

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Svetting som bivirkning av paracetamol

Dato for henvendelse: 13.09.2013

RELIS database 2013; spm.nr. 3282, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: På lindrende avdeling snakket de om at økt svetting kunne være en bivirkning av paracetamol. Stemmer det?

SVAR: Pyrogener, dvs. feberfremkallende stoffer, virker på det vaskulære endotelet i hypothalamus slik at det produserer prostaglandiner. Dette aktiverer termoregulerende nevroner og fører til feber. Paracetamol inhiberer prostaglandinsyntesen i nervesystemet. På denne måten virker paracetamol på temperaturreguleringssenteret i hypothalamus og kan senke en eventuell feber. Imidlertid påvirker ikke paracetamol verken syntesen eller frigjørelsen av pyrogener og vil ikke senke kroppstemperaturen dersom denne er normal (1).

Ved gjennomgang av ulike monografier (Clinical Pharmacology, LexiComp, Micromedex, Norsk legemiddelhåndbok for helsepersonell og preparatomtale for paracetamol), har vi ikke funnet at økt svettetendens/diaforese/hyperhidrose er beskrevet som en direkte bivirkning av legemiddelet. Imidlertid vet vi at svetteproduksjon er et av kroppens virkemiddel for å bli kvitt overskuddsvarme. Et hvert legemiddel som kan senke kroppstemperaturen kan medføre svette (2). Således kan svette sies å være en følge av paracetamolbruk. Imidlertid kan det foreligge andre bakenforliggende årsaker for økt svettetendens. På en lindrende avdeling er det spesielt nærliggende å tenke på malignitet, men også infeksjoner, bruk av andre legemidler som kan forårsake svette (f.eks. antidepressiva) og nevrologiske forstyrrelser (2).

Referanser
  1. 1. Aronson JK, editor. Meylers side effects of analgesics and anti-inflammatory drugs 2010: 201.
  2. 2. Smetana GW. Approach to the patient with night sweats. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 2. april 2013).