Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 333, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.04.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bradykardi etter bytte fra venlafaksin til escitalopram

Dato for henvendelse: 14.04.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 333, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Mann byttet for ca 4 måneder siden fra Efexor (venlafaksin) til Cipralex (escitalopram). Han er blitt bradykard (puls < 50). Lege spør om informasjon rundt dette. Pasienten bruker forøvrig simvastatin, alimemazin, zopiklon og levotyroksin (godt kontrollert hypotyreose).

SVAR: SSRI har effekter på hjertet, den best demonstrerte av disse er en mild bradykardi. Vanligvis gjelder dette kun et få slag per minutt. Analyser av et stort antall EKG fra citaloprambehandlede pasienter rapporterer en nedsatt hjertefrekvens. Dette gjaldt i størrelsesorden 3-4% med normal hjertefrekvens før oppstart av citalopram. Reduksjonen kom ila. første uke på behandling uten ytterligere reduksjon senere. SSRI-utløst bradykardi kan antageligvis skyldes SSRIs hemming av natrium- og kalsiumkanaler i hjertet. Dette er vist in vitro på isolerte hjerter fra rotter, kaniner og marsvin. Enkelte SSRI har også potensiale for å gi dysrytmi (1).

Venlafaksin ligner SSRI ved å hemme reopptaket av serotonin. I tillegg hemmer den noradrenalin i mindre grad (2). Bruk av høye doser venlafaksin kan gi økt adrenerg stimulering og takykardi. Om pasientens bradykardi kan relateres til selve byttet fra venlafaksin til escitalopram eller kun oppstart av escitalopram er uvisst.

Det er ikke angitt hvilke doser av venlafaksin eller escitalopram som er blitt brukt i dette tilfelle. For å undersøke sammenhengen mellom escitalopram og bradykardi nærmere, bør dosen reduseres eller legemidlet seponeres for en periode.

Referanser
  1. 1. Pacher P, Kecskementi V. Cardiovascular side effects of new antidepressants and antipsychotics: New drugs, old concerns?. Curr Pharm Des 2004; 10: 2463-75.
  2. 2. Lingjærde O. Psykofarmaka 2006; 5. Utg.: 254.