Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer deg opp med en gang.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4015, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 17.03.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Pregnenolon ved kronisk utmattelsessyndrom

Dato for henvendelse: 17.03.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4015, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege møter fra tid til annen pasienter med kronisk utmattelsessyndrom/ME som ønsker å forsøke utprøvende behandling. Et par av disse har ønsket å prøve pregnenolon. Har RELIS noe kjennskap til slik behandling?

SVAR: Pregnenolon syntetiseres i kroppen fra kolesterol og er forløper til andre steroidhormoner, inkludert progesteron, aldosteron og kortisol, testosteron og østrogener (1,2).

Mange bruksområder
Tilskudd av pregnenolon brukes mot et bredt spekter av sykdommer og tilstander, slik som enkelte autoimmune sykdommer, prostatasykdom, psoriasis, artritt, depresjon og premenstruelle symptomer (PMS), samt for å bedre hukommelsen, forsinke aldring, gi økt energi og hindre fatigue (1). Vi er også kjent med at dette steroidhormonet er nevnt som et behandlingsalternativ ved kronisk utmattelsessyndrom på ulike diskusjonsforum og andre typer nettsider.

Mangler dokumentasjon
Det finnes ikke tilstrekkelig dokumentasjon for effekten av pregnenolon ved noen av de nevnte indikasjonene. Dokumentajon på sikkerhet ved bruk er også mangelfull, men peroralt tilskudd kan tenkes å forårsake steroidrelaterte bivirkninger (1).

Ved litteratursøk i PubMed og Embase (blant annet med søketermene "pregnenolone" og "chronic fatigue syndrome") har vi ikke funnet noen studier eller publiserte artikler hvor bruk av pregnenolon ved kronisk utmattelsessyndrom eller ME er undersøkt eller omtalt.

KONKLUSJON
Vi har ikke funnet publiserte studier hvor bruk av pregnenolon ved kronisk utmattelsessyndrom er undersøkt. Tilskudd av pregnolon brukes også ved en rekke andre tilstander, men dokumentasjonen på sikkerhet og effekt er utilstrekkelig ved alle oppgitte indikasjoner.

Referanser
  1. 1. Natural Medicines Comprehensive Database. Pregnenolone. http://www.naturaldatabase.com/ (14. mars 2014).
  2. 2. Nieman LK. Adrenal steroid biosynthesis. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 29. november 2012).