Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2011; spm.nr. 412, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 11.05.2011

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Ciprofloksacin og sædkvalitet

Dato for henvendelse: 11.05.2011

RELIS database 2011; spm.nr. 412, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om det finnes studier om Ciproxin (ciprofloksacin) og effekt på sædceller. Er det noen grunn til å være forsiktig med dette til menn i forbindelse med planleggeing av graviditet?

SVAR: De siste årene har det blitt mer fokus på hvordan eksponering av menn ovenfor visse miljømessige, terapeutiske eller yrkesmessige faktorer kan føre til skade av deres avkom i form av abnormaliteter, infertilitet og cancer. Menn kan således indusere "teratogen" effekt da de bidrar med halvparten av den genetiske informasjonen i et fosters genom. Det finnes få studier som viser effekten av ikke-cytostatiske legemidler.

Det foreligger ingen rapporter om redusert fertilitet ved bruk av ciprofloksacin hos menn (1-3, PubMed). Imidlertid foreligger det enkelte rapporter om redusert testikkelfunksjon fra dyrestudier (rotter), men resultatene er motstridende (4-6). Ciprofloksacin virker ved å hemme bakteriers topoisomerase-II og -IV og hemmer dermed cellereplikasjonen (1). Topoisomeraser kutter DNA-tråder i en helix og løser på denne måten opp i "DNA-floker" og supercoilet DNA. Ciprofloksacin er angitt å være mutagen i noen studier in vitro (2), men angis ikke å være mutagen in vivo da tilstrekkelig konsentrasjon for å hemme topoisomerase-II ikke oppnås i praksis (7).

Konklusjon:
Basert på tilgjengelig informasjon synes det ikke å være betenkelig at en mann bruker ciprofloksacin samtidig som han forsøker å gjøre sin partner gravid.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Ciproxin. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist endret: 30. august 2010).
  2. 2. McEvoy GK, editor. Ciprofloxacin. The AHFS Drug Information 2011. http://www.medicinescomplete.com/ (10. mai 2011).
  3. 3. Sweetman SC, editor. Martindale: The complete drug reference. Ciprofloxacin. http://www.medicinescomplete.com/ (10. mai 2011).
  4. 4. Demir A, Türker P et al. Effect of expermentally induced Escherichia coli epididymo-orcithis and ciprofloxacin treatment on rat spermatogenesis. Int J Urol 2007; 14(3): 268-72.
  5. 5. Abd-Allah AR, Aly HA et al. Adverse testicular effects of some quinolone members in rats. Pharmacol Res 2000; 41(2): 211-9.
  6. 6. Crotty KL, May R et al. The effect of antimicrobial therapy on testicular aspirate flow cytometry. J Urol 1995; 153(3 Pt 1): 835-8. [Abstract].
  7. 7. Herbold BA, Brendler-Schwaab SY et al. Ciprofloxacin in vivo genotoxicity studies. Mutat Res 2001; 498(1-2): 193-205.