Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4151, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 22.04.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bruk av "angrepille" i tidlig graviditet

Dato for henvendelse: 22.04.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4151, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En lege har en pasient som er gravid med siste menstruasjon for ca 6 uker siden. Hun tok en "angrepille" i etterkant av samleie (ukjent hvor lang tid i etterkant). Legen lurer på om det har noen konsekvenser?

SVAR: Henvendelsen er besvart per telefon. Det er viktig å betrygge kvinnen med at det er ikke kjent at "angrepillen" medfører misdannelser eller andre skadelige/uønskede effekter når nødprevensjonen feiler.

Reseptfrie angrepillene Norlevo og Postinor inneholder 1,5 mg levonorgestrel (1,2). Tabletten beskytter langt nær fullstendig mot graviditet (3).

Det finnes noe begrenset med data om svangerskapsutfall dersom kvinnen har blitt gravid etter at hun har brukt levonorgestrel som nødprevensjon. Vi har funnet to oppfølgingsstudier med henholdsvis 36 og 332 kvinner som ble gravide etter å ha brukt levonorgestrel som nødprevensjon (4,5). I disse studiene ble det ikke funnet økt risiko for misdannelser eller andre uønskede effekter med hensyn til graviditet. I preparatomtalen (SPC) til Norlevo er det angitt at "ved manglende effekt av den postkoitale antikonsepsjonen med etterfølgende graviditet, indikerer epidemiologiske undersøkelser ingen misdannende effekt av progestiner" (1).

Selv om det ikke finnes mye data om svangerskapsutfall etter at nødprevensjon har feilet, er det derimot mye erfaring med eksponering for hormonelle antikonsepsjonsmidler under graviditet. Det er ikke forventet at levonorgestrel (i p-piller) eller andre hormonelle antikonsepsjonsmidler skal øke risikoen for teratogene effekter (3,6-8). Generelt kan det sies at det ikke ville være mulig etisk å ha et legemiddel med en indikasjon postkoital antikonsepsjon hvis det var mistanke at behandlingen skulle gi vedvarende skader på embryo.

I SPC til Norlevo er det angitt at dersom graviditet inntreffer etter behandling med Norlevo, bør muligheten for ektopisk svangerskap tas i betraktning (1). UpToDate angir at en en systematisk oversiktsartikkel fant ingen økt risiko for ektopisk svangerskap (3).Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Norlevo. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 29. november 2013).
  2. 2. Statens legemiddelverk. Preparatomtale (SPC) Postinor. http://www.legemiddelverket.no/legemiddelsok (Sist oppdatert: 31. mars 2014).
  3. 3. Zieman M. Emergency contraception. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 6. mars 2014).
  4. 4. De Santis M, Cavaliere AF et al. Failure of the emergency contraceptive levonorgestrel and the risk of adverse effects in pregnancy and on fetal development: an observational cohort study. Fertil Steril. 2005; 84: 296-9.
  5. 5. Zhang L, Chen J et al. Pregnancy outcome after levonorgestrel-only emergency contraception failure: a prospective cohort study. Hum Reprod. 2009; 24: 1605-11.
  6. 6. UK teratology information service. Exposure to oral contraceptives in pregnancy. www.uktis.org (Sist oppdatert: mars 2014).
  7. 7. Micromedex® 2.0 (electronic version). Norgestrel (Reprotox in Reprorisk System). http://www.micromedexsolutions.com/ (14. april 2014).
  8. 8. Källén K, Winbladh B. Läkemedel och fosterpåverkan. Levonorgestrel. http://www.janusinfo.se/Beslutsstod/Lakemedel-och-fosterpaverkan/ (Publisert: 4. august 2013).