Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00
Telefontid: 08:30 - 16:00 hverdager.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4279, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 26.05.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Bradykardi som bivirkning av alemtuzumab

Dato for henvendelse: 26.05.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4279, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Student ønsker info om bradykardi som bivirkning av alemtuzumab. Er det sett i Norge og er det et kjent problem? Hva vet man om det?

SVAR: I Norge er det meldt inn ett tilfelle av bradykardi etter infusjon av alemtuzumab. Dette var i 2014. Det ble gjort en årsaksvurdering av hendelsen. Her står det blant annet:

Vi har vurdert det som sannsynlig at pasientens bradykardi er relatert til infusjoner med Lemtrada (alemtuzumab). Dette baseres på den nære tidsrelasjonen, og at bradykardien ble verre for hver påfølgende infusjon.
Vi har søkt i andre kilder og i PubMed, uten å finne bradykardi beskrevet. Det vises imidlertid til at dysrytmier er assosiert med infusjon, og at det i hovedsak er rapportert takykardi. Dette åpner vel for at andre rytmeforstyrrelser, som bradykardi, kan oppstå. I den internasjonale bivirkningsdatabasen er det per i dag 17 rapporter der alemtuzumab (flest MabCampath - høyere dose gitt ved kronisk lymfatisk leukemi) assosieres med bradykardi.

Referanser
  1. 1. Statens legemiddelverk. Den norske bivirkningsdatabasen (Søk: 26. mai 2014).