Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4521, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 14.08.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Effekt av tannkrem med vitamin B5 på after/blemmer i munnhulen

Dato for henvendelse: 14.08.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4521, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Yotuel Pharma er en tannkrem hvor produsenten reklamerer med at den er tilsatt vitamin B5. Apotek 1 skriver på sin nettside om produktet at "Vit B5 er utmerket til å reparere after/blemmer i munnhulen". Finnes det dokumentasjon for en slik effekt?

SVAR: Vitamin B5 er pantotensyre. I kremer og lignende til lokal bruk brukes dekspantenol, en variant av pantotensyre. Det som er finnes av litteratur om dekspantenol ved ulcerasjoner, irritasjon og sårtilheling gjelder primært hudplager.

Det finnes en oppløsning med dekspantenol for munnskylling, "Bepanthen lösung", på markedet i Tyskland. Vi har ikke funnet noen klinisk undersøkelse av effekt av dekspantenol, verken i form av tannpasta eller oppløsning, på sår eller slimhinneirritasjon i munnhulen. Det er gjort en mindre studie på Tannlegehøyskolen (1) der hensikten var å undersøke om forskjellige tannkremer kunne føre til slimhinneirritasjon eller løsning av slimhinneoverflaten. Tannkrem med natriumlaurylsulfat ga mer slimhinneirritasjon enn tannkrem uten natriumlaurylsulfat. Man så ikke slimhinnereaksjon etter lokal applikasjon av tannkrem uten natriumlaurylsulfat, papain og vitamin B5 (kontroll) eller tannkrem uten natriumlaurylsulfat, men med papain og vitamin B5. Forfatternes konklusjon var at natriumlaurylsulfat kan øke slimhinneirritasjon og at tannpasta med papain og vitamin B5 kan være et alternativ til pasienter som er plaget med gjentatt sårdannelse. Vår vurdering er at andre tannpastaer uten natriumlaurylsulfat, som ikke var med i sammenligningen, også kan være egnet. Det er ikke vist at papain eller vitamin B5 i tannpasta spiller noen rolle for utvikling og tilheling av munnsår. Etter vår vurdering er det lite trolig at aktive stoffer i tannkrem vil kunne ha en helbredende effekt, i og med at kontakttiden er kort og at man skyller munnen etter tannpuss. Pasienter som har lett for å få munnskold bør unngå tannpasta med innhold av skummiddel (natriumlaurylsulfat, SLS) (2).

I et forsøk med mus fant man ingen effekt av lokalt dekspantenol på strålingsindusert mukositt (3).

Konklusjon
Det er ikke dokumentert at tannpasta med vitamin B5 har effekt på after og blemmer i munnhulen. Pasienter som har lett for å få munnskold bør unngå tannpasta med innhold av skummiddel (natriumlaurylsulfat, SLS).

Referanser
  1. 1. Nyøygard I, Borgeraas IN, Herlofson BB. Oral mucosal effects of toothpastes containing papain and vitamin B5. Kongresspresentasjon. Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo, 2001.
  2. 2. Hviter ikke. Den norske tannlegeforenings tidende 2014; 6: 460-1
  3. 3. Dörr W, Schlichting S, et al. Effects of dexpanthenol with or without Aloe vera extract on radiation-induced oral mucositis. Int J Radiat Biol 2005; 81 (3): 243-50.