Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4777, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 15.10.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Tyrosin og tryptofan bestilt på internett

Dato for henvendelse: 15.10.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4777, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege etterspør,på vegne av en ungdom som har bestilt produkter på internett, informasjon om produktene Tyrosin 500 mg og 5-HTP (hydrotryptofan). Sistnevnte skal virke positivt på humør og søvn. Hva slags produkter er dette, innholdsstoffer?

SVAR: Tyrosin (tyrosine) er samme substans bare med hhv. engelsk og norsk navn.

Tyrosin er en ikke-essensiell aminosyre som finnes i proteiner i mat og brukes som tilskudd hos Parkinsonpasienter, ved fenylketonuri og for å bedre hukommelsen (1). At det brukes på disse indikasjonene, betyr ikke at effekt er dokumentert. Spørrer får tilsendt en pasientinformasjon på engelsk.

Når det gjelder 5-HTP (5-hydroksytryptofan), sender vi en tidligere utredning om bruk ved søvnvansker (2).

Generell tekst om kosttilskudd:
Det er generelt lite og mangelfullt datamateriale når det gjelder effekt, bivirkninger og kvalitet av naturmidler/kosttilskudd/visse matvarer. Det er også mange ganger vanskelig å finne fullstendig sammensetning. I enkelte tilfeller kan også stoffer være tilsatt som ikke produsenten/agenten har oppgitt. Ved internettkjøp kreves spesiell årvåkenhet.

Referanser
  1. 1. Micromedex® 2.0 (online). Tyrosine (Drugdex System). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 08.05.2012).
  2. 2. RELIS database 2008; spm.nr. 2747, RELIS Øst. (www.relis.no/database)