Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Ikke tilgjengelig på telefon pga koronavirus inntil videre
- ta kontakt via e-post!

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2014; spm.nr. 4895, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 12.11.2014

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Behandling av mykoplasmapneumoni hos gravid

Dato for henvendelse: 12.11.2014

RELIS database 2014; spm.nr. 4895, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Gravid kvinne i uke 24 som har fått påvist mykoplasmapneumoni. Har god allmenntilstand, men langtrukket forløp og trenger muligens behandling. Kvinnen tåler ikke penicillin (alvorlig utslett), selv om dette ikke er aktuelt mot mykoplasma uansett. Hva vil RELIS anbefale?

SVAR: Generelt er penicilliner førstehåndsvalg til gravide i alle deler av graviditeten. Ettersom penicilliner utøver sin effekt på bakterienes cellevegg har disse imidlertid ingen effekt ved mykoplasmapneumonier. Dette skyldes at Mycoplasma pneumoniae mangler cellevegg (1).

I henhold til retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten er doksycyklin eller erytromycin anbefalt behandling ved stor sannsynlighet for mykoplasma- eller klamydiapneumoni (2,3).

Doksycyklin er førstevalg hos gravide med mykoplasmapneumoni frem til og med uke 14, men er kontraindisert etter uke 15. Erytromycin kan brukes fra uke 15, men det angis i retningslinjene at denne ikke bør brukes i første trimester (2,3).

KONKLUSJON
Kvinnen kan behandles med erytromycin, da dette kan brukes ved behandling av mykoplasmapneumoni hos gravide i andre og tredje trimester.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2011; spm.nr. 3939, RELIS Midt-Norge
  2. 2. Lindbæk M red. Nasjonale faglige retningslinjer for antibiotikabruk i primærhelsetjenesten. Oslo: Helsedirektoratet, 2012. www.helsedirektoratet.no
  3. 3. RELIS database 2013; spm.nr. 8299, RELIS Vest