Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00

Telefon er bemannet:
mandag-fredag kl. 10-15

E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5516, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 30.04.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Askorbinsyre i hodebunnen mot keratose og misfarging av hår

Dato for henvendelse: 30.04.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5516, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: En mannlig apotekkunde i 50-årene med keratose i hodebunnen hadde fått resept på Aldara krem (imikvimod), men hadde selv lest at C-vitamin (askorbinsyre) kunne benyttes mot dette. Han hadde derfor kjøpt askorbinsyre pulver på apoteket som han hadde løst i litt væske og smurt inn i området i hodebunnen. Dette hadde fungert utmerket og han ville derfor ikke bruke Aldara. Imidlertid var håret hans blitt rødt på behandlingsområdet, og kunden ønsket derfor noe for å fjerne fargen. Fargen kom gradvis under behandlingen og har vedvart i en uke etter avsluttet behandling med askorbinsyre.

Farmasøyten spør om slik bruk av askorbinsyre er dokumentert som behandling av keratose. Hun spør også om mekanismen som ligger til grunn for at håret blir rødt av askorbinsyre, og om dette vil forsvinne av seg selv med tiden.

SVAR: Keratose er ikke et entydig begrep, men brukes ofte som betegnelse på benigne hudsvulster som utvikles i solskadet hud (aktinisk keratose). Forekomsten er økende med grad av soleksponering og økende alder, i Nord-Europa ca. 11-30 % blant voksne/eldre. Ifølge Norsk legehåndbok er, i tillegg til imikvimod, også ingenolmebutat, fluoruracil og diklofenak aktuelle alternativer for lokal medikamentell behandling av aktinisk keratose. Behandling med askorbinsyre (vitamin C) er imidlertid ikke nevnt (1).

Askorbinsyre er en vannløselig antioksidant (2). Eldre litteratur og på Internett omtales topikal behandling med askorbinsyrekrem eller -oppløsning som effektiv ved behandling av keratose eller hudforandringer som blant annet skyldes UV-stråler (soling) og som fortrinnsvis forekommer hos eldre (3-6). Det henvises til disse kildene for nærmere opplysninger om virkningsmekanisme og effekt.

Vi kjenner ikke til kundens hårfarge fra naturens side, ei heller om håret eventuelt var farget forut for lokalbehandling med askorbinsyre startet. Imidlertid er det grunn til å anta at fargeendringen til rødt hår skyldes at askorbinsyre (lav pH) ved lokal applikasjon i hodebunnen har bleket håret som samtidig ble ekponert, slik at en rød komponent i den naturlige hårfargen er blitt fremtredende (7,8). Dette vil ikke forsvinne med tiden uten at håret farges eller klippes. Hår vokser i gjennomsnitt ca 1,25 cm pr måned.
En frisør vil kunne gi ytterligere informasjon og råd når det gjelder hår og hårfarge.

Referanser
  1. 1. Norsk elektronisk legehåndbok. Aktinisk keratose. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 30. oktober 2013).
  2. 2. Brayfield A, editor. Martindale: The complete drug reference (online). In: Micromedex® 2.0. Ascorbic acid (Vitamine C). http://www.helsebiblioteket.no/ (Sist oppdatert: 8. april 2014).
  3. 3. Wolff K, Goldsmith LA et al (editors). Fitzpatrick's dermatology in general medicine 2008; vol. 2: 2363.
  4. 4. Gendler EC. Topical treatment of the aging face. Dermatologic Clinics 1997; 15(4): 561-67.
  5. 5. Oslo Hudlegesenter. Hvordan virker vitamin C kremer?. http://www.dermatologi.no/hvordan-virker-vitamin-c-kremer--eq-144.html (Lest: 28. april 2015).
  6. 6. Vagn-Hansen C. Aktinisk keratose. www.radiodoktoren.dk/2014-/06/26/aktinisk-keratose (Sist oppdatert: 26. juni 2014).
  7. 7. Wis-Surel GM. Some challenges in modern hair colour formulations. Int J Cosmet Sci 1999; 21: 327-40.
  8. 8. Chikvaidze E, Miminoshvili A et al. Effect og ascorbic acid (vitamin C) on the EPR spectra from the black and red hair. (Abstract.) Georgian Med News 2012; 203: 57-61.