Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. per e-post og vi ringer tilbake (kl. 08.30 -15.30).
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5580, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.05.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Amenoré etter avsluttet p-pillebruk

Dato for henvendelse: 19.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5580, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Fastlege spør om amenoré lang tid etter seponering er en kjent bivirkning ved p-pillebruk.

SVAR: RELIS har tidligere besvart spørsmål om amenoré og bruk av Synfase (noretisteron/ etinyløstradiol) (1), Microgynon (levonorgestrel/etinyløstradiol) og Loette 28 (levonorgestrel /etinyløstradiol) (2).

Tidligere trodde man at kvinner som bruker p-piller har risiko for å utvikle uregelmessige menstruasjonsblødninger eller amenoré. Det er ikke gjort mye forskning, men data tyder på at insidensen og endokrinologiske funn hos kvinner med amenoré som skjer etter bruk av p-pille er den samme som hos kvinner som utvikler amenoré spontant (3). Dette er tilfelle med p-piller med forlenget syklus regime og er illustrert i en undersøkelse av 187 kvinner som brukte p-piller med forlenget syklus regime i 1 år (3,4). Etter seponering var median tid til oppstart av menstruasjon 32 dager, og spontan menstruasjon eller graviditet skjedde innen dag 90 hos 185 av 187 kvinner (98,9 %).

Kvinner som ikke får menstruasjon spontant tilbake innen 3 måneder etter seponering bør gjennomgå samme utredning som andre kvinner med primær amenoré (3).

Amenoré er meget vanlig ved bruk av p-sprøyte (50%) og hormonspiral (20%). Ved p-sprøyte kan amenoré vedvare i 1-2 år (5).

KONKLUSJON
Menstruasjonen kan utebli i noen måneder etter seponering av p-piller. Kvinner som ikke får menstruasjon spontant tilbake innen 3 måneder etter seponering bør gjennomgå samme utredning som andre kvinner med primær amenoré.

Referanser
  1. 1. RELIS database 2012; spm.nr. 8807, RELIS Vest (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2011; spm.nr. 1051, RELIS Vest (www.relis.no/database)
  3. 3. Martin KA, Douglas PS. Risks and side effects associated with estrogen-progestin contraceptives. In: UpToDate. http://www.uptodate.com/ (Sist oppdatert: 11. november 2014).
  4. 4. Davis AR, Kroll R et al. Occurrence of menses or pregnancy after cessation of a continuous oral contraceptive. Fertil Steril 2008; 89 (5): 1059.
  5. 5. Norsk elektronisk legehåndbok. Sekundær amenoré. http://www.legehandboka.no/ (Sist endret: 21.07.2014)