Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: Send ditt tlf.nr. på e-post og vi ringer tilbake innen kort tid.
E-post: relis@ous-hf.no
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5585, RELIS Sør-Øst

Dato for henvendelse: 19.05.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Allergiske reaksjoner på E450 (fosfatforbindelser)

Dato for henvendelse: 19.05.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5585, RELIS Sør-Øst

SPØRSMÅL: Lege spør om RELIS fra tidligere er kjent med reaksjoner på tilsetningsstoffet E450.

En kvinnelig pasient i 40-årene hevder hun er allergisk mot E450 som inngår i en rekke matvarer. Hun reagerer med hevelse på tungen (angioødem), kvalme og hodepine. Hun skal også være allergisk mot kardemomme og soya lecitin.

SVAR: RELIS er ikke kjent med at tilsetningsstoffet E450, som benyttes i næringsmidler, har gitt allergiske reaksjoner.

Tilsetningsstoffer (E-stoffer) er en fellesbetegnelse på EU-godkjente forbindelser som tilsettes næringsmidler. De godkjennes dersom det foreligger tilstrekkelige undersøkelser som viser at forbindelsene ikke er helseskadelige, og de må kun brukes i den mengden det er teknologisk behov for. Bruken av tilsetningsstoffer er strengt regulert. Det er Mattilsynet som forvalter regelverket (1). Vitenskapskomitéen for mattrygghet har en egen faggruppe som blant annet arbeider med tilsetningsstoffer, aromastoffer og produksjonshjelpestoffer, samt emballasje, materialer og gjenstander i kontakt med mat og drikkevann (2).

E-stoffer blir tilsatt mat for å øke holdbarhet, erstatte sukker, gi en bestemt smak, konsistens eller farge. De mest vanlige er konserveringsmidler, antioksidanter, konsistensmidler, søtstoffer og fargestoffer. Ingredienser som eddik, salt, sukker og krydder regnes ikke som tilsetningsstoffer (1).

Tilsetningsstoffet E450 er et surhetsregulerende hevemiddel og antioksidant. Det lages av fosforsyre og finnes som flere typer: dikaliumdifosfat, dikalsiumdifosfat, dinatriumdifosfat, tetrakaliumdifosfat, monokalsiumdifosfat, tetranatriumdifosfat og trinatriumdifosfat. E450 er tillatt brukt i en rekke ulike matvarer som kjøttprodukter, syltetøy, ost og andre melkeprodukter (3).

Referanser
  1. 1. Mattilssynet. Tilsetningsstoffer. http://www.mattilsynet.no/mat_og_vann/tilsatte_stoffer/tilsetningsstoffer/# (Sist endret 22. mai 2014).
  2. 2. Vitenskapskomiteen for mattrygghet. Faggruppen for tilsetningsstoffer, aroma, matemballasje og kosmetikk. http://www.vkm.no/faggruppene/faggruppen-for-tilsetningsstoffer-aroma-matemballasje-og-kosmetikk (Lest 19. mai 2015).
  3. 3. Matvareguiden. Oversikt over alle E nummer. http://www.matvareguiden.no/sider/E_nummer_alle.asp (Lest 19. mai 2015).