Produsentuavhengig legemiddelinformasjon
for helsepersonell

RELIS Sør-Øst
Tlf: 23 07 55 00 (kl. 09.00 – 15.00 alle hverdager)
E-post: [email protected]
www.relis.no

Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

RELIS database 2015; spm.nr. 5815, RELIS Sør-Øst

Publisert: 21.07.2015

  • RELIS Sør-Øst

  • Utredningen er utarbeidet på grunnlag av tilgjengelig litteratur og ressurser på publiseringstidspunktet. Innholdet i utredningen oppdateres ikke etter publisering. Helsepersonell er selv ansvarlig for bruk av utredningens innhold i rådgivning eller pasientbehandling.

NB! Denne utredningen er mer enn 5 år gammel

Medox og warfarin

Dato for henvendelse: 21.07.2015

RELIS database 2015; spm.nr. 5815, RELIS Sør-Øst.

SPØRSMÅL: RELIS har tidligere antydet at Medox i kombinasjon med Marevan (warfarin) kan gi økt blødningsfare.

Sykehusfarmasøyt spør om det er kommet nye opplysninger om dette.

SVAR: RELIS har tidligere utredet spørsmål om bruk av Medox (1,2). Oppdatert søk i tilgjengelige kilder har ikke tilført opplysninger som i vesentlig grad endrer tidligere informasjon.

Ifølge produsentens internettsider består innholdet av Medox kapsler av "fargestoffer fra blåbær og solbær. Ekstrakt fra disse bærene inneholder store doser antocyaner, som er ekstra virkningsfulle antioksidanter." (3). Det oppgis videre at det ikke foreligger kjente interaksjoner med medisiner. Likevel anbefales pasienter som bruker warfarin å rådføre seg med lege (4).

Antocyaner, som er en type flavonoider, er vannløselige plantefargestoffer som i utstrakt grad finnes i frukt og grønnsaker, og i rødvin. Antocyaner har antioksidante egenskaper som ved fremstilling av oppkonsentrerte ekstrakter fører til inntak av høyere doser enn ved tilskudd gjennom vanlig kosthold. I en nyere publikasjon er interaksjoner mellom antocyaner og legemiddelmetaboliserende og antioksidante enzymer studert (5). Ved in vitro testing fant forfatterne at antocyaner er svake hemmere av isoenzymet CYP2C9 som blant annet metaboliserer warfarin. En anerkjent kilde angir videre at ekstrakter av blåbær og solbær kan hemme blodplateaggregasjon (6).

OPPSUMMERING
Tilgjengelige data indikerer at samtidig bruk av ekstrakt av blåbær og solbær (Medox) og platehemmere eller antikoagulantia som warfarin kan gi mulig interaksjon og økt risiko for blødning.
På denne bakgrunn bør Medox brukes med forsiktighet i kombinasjon med warfarin (Marevan), i samråd med lege.


Referanser
  1. 1. RELIS database 2008; spm.nr. 3218, RELIS Øst. (www.relis.no/database)
  2. 2. RELIS database 2006; spm.nr. 3106, RELIS Sør. (www.relis.no/database)
  3. 3. MedPalett AS. Medox. http://www.medox.no/om-medox/ (Lest: 21. juli 2015).
  4. 4. MedPalett AS. Medox (engelsk). FAQ. http://www.medox.no/faq/can-medox-be-used-together-while-on-medication-article260-285.html (Lest: 21. juli 2015).
  5. 5. Bártiková H, Skálová L et al. Interaction of anthocyanins with drug-metabolizing and antioxidant enzymes. Curr Med Chem 2013; 20(37): 4665-79.
  6. 6. Natural Medicines Comprehensive Database. Billberry. Black currant. http://www.naturaldatabase.com/ (Lest: 21. juli 2015).